Vaata, kui kõvad suitsetajad on eestlased võrreldes teiste eurooplastega

Suitsetaja

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Eestlased paistavad teiste eurooplaste seas silma sellega, et viimase kümne aasta jooksul on Eestis olnud Euroopa kõrgeim suitsetajate osakaalu langus.

Komisjoni aruande kohaselt on suitsetajate osakaal eestlaste hulgas 22 protsenti. Värske aruanne toob välja, et üldjoontes on suitsetamine terves Euroopas paari aasta taguse ajaga pisut langenud. Kui 2012. aastal suitsetas 28 protsenti eurooplastest, siis nüüdseks on see number 26 protsenti.

Kõige suurem langus on toimunud 15-24-aastaste hulgas, kus võrreldes 2012. aastaga on suitsetajaid 4 protsenti vähem. Paar aastat tagasi moodustasid nad selles vanusegrupis 29 protsenti, tänaseks on see langenud 25 protsendini.

Vahe vähe ja palju suitsetavate Euroopa riikide vahel on jätkuvalt suur, jätkub tendents, et Põhja-Euroopa rahvad suitsetavad vähem ning lõuna-eurooplased rohkem.

Vähim suitsetajaid on Rootsis – 11 protsenti –, ning Soomes – 19 protsenti. Suitsetajate osakaal kogurahvastikust on suurim Kreekas – 38 protsenti –, ja Bulgaarias – 35 protsenti.

Võrreldes 2012. aasta andmetega, on suurim langus toimunud Iirimaal – 8 protsenti –, Austrias ja Maltal – 7 protsenti –, Soomes, Luxemburgis ja Lätis – 6 protsenti ning Suurbritannias – 5 protsenti.

Kui aga vaadata viimase kümne aasta trende, siis on kokkuvõttes kõige suurem langus toimunud Eestis ja Suurbritannias, kus suitsetajate hulk on vähenenud 11 protsenti, ning Itaalias, kus suitsetamisest on loobunud 10 protsenti elanikest.

Mis puudutab suitsetamisest loobumist, siis 59 protsenti suitsetajatest on mingi hetk püüdnud seda ning 19 protsenti neist on proovinud seda teha viimase aasta jooksul.

E-sigarette on proovinud 12 protsenti Euroopa riikide suitsetajatest, 2012. aastal oli see arv 5 protsenti väiksem. 67 protsenti proovinutest tegi seda selleks, et loobuda suitsetamisest. Küll aga suutsid ainult 14 protsenti e-sigaretti proovinutest suitsetamisest loobuda, tuues välja, et see ei ole väga mõjus vahend selleks.

Vesipiibu ja põsktubaka tarbimine on jäänud eurooplaste seas 2012. aastaga sarnasele tasemele. 2014. aasta andmete põhjal tõmbab vesipiipu 16 protsenti eurooplastes ja põsktubakat tarvitab 5 protsenti.

Keskmine vanus, mil eurooplased alustavad suitsetamist, on 17,6 aastat.

Vaata graafikust lähemalt, kui palju suitsetajaid on Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega.

Populaarne

Tagasi üles