Puuetega inimesed: hoonete ehitusel pole mõeldud kõikidele

Puuetega inimestel on keeruline paljudes ehitistes liikuda.

FOTO: Dmitriy Shironosov

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) sõnul on Eestis jätkuvalt liiga vähe ehitisi, kus on mõeldud puuetega inimeste liikumisvajadustele.

EPIKoda juhib tähelepanu ligipääsetavuse teemale laiemalt läbi universaalse disaini mõiste. «Täna on Eestis olukord endiselt selline, et hoonete ja rajatiste ligipääs kõigile kasutajatele ei ole kasutusloa andmisel tähtis, samal ajal kui kiivalt järgitakse muid ehituse turvalisuse nõudeid. Veel ei mõisteta, et universaalse disaini lahendustest on kasu pea kõigil elanikel,» sõnab Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Meelis Joost.

«Ikka ja jälle kohtame lahendusi, mis ei ole korrektselt läbi mõeldud, lõpptulemus on poolik ning valdavalt eksisteerib mõtlemine stiilis, et vaatame, mis välja tuleb. Eesti ühiskond ei ole nii jõukas, et saaks läbimõtlematuid samme astuda või neid hiljem, kui on ilmnenud viga, parandama asuda,» selgitab Joost.

Samuti pöörab ta tähelepanu sellele, et järgmise seitsme aasta jooksul on oodata mitmeid suuri investeerimisprojekte, mille elluviimine kõigile ühiskonnaliikmetele on väga oluline eesmärk.

«Seetõttu püüab Eesti Puuetega Inimeste Koda omalt poolt nii konverentsi kui kogu Vabaühenduste fondi projektiga juhtida tähelepanu tänastele kitsaskohtadele Eestis ning otsida lahendusi taoliste probleemide vältimiseks ja ennetamiseks tulevikus,» kinnitab Joost.

Eesti Puuetega Inimeste Koda ühendab 46 erinevat puuetega inimeste organisatsiooni üle Eesti - 16 maakondlikku puuetega inimeste koda ning 30 puudespetsiifilist liitu.

Tagasi üles