Tasub teada: miks ravimite prügikasti viskamine on ohtlik

Vanu ravimeid ei tohi visata prügikasti.

FOTO: SCANPIX

Kuigi apteegid on kohustatud vastu võtma aegunud ravimeid, viskavad paljud inimesed need lihtsalt minema. Sellisel teguviisil on aga kurvad tagajärjed.

Viimastel aastatel on keskkonnast, peamiselt veest, avastatud järjest enam ravimite toimeainete jääke, teavitab ravimiamet. Kuigi valdavalt on tegemist madalate kontsentratsioonidega, mis jäävad tunduvalt allapoole tavapäraste saasteainete kontsentratsioone, võib see põhjustada probleeme.

Ravimid sisaldavad farmakoloogiliselt aktiivseid aineid ja keegi ei ole uurinud nende toimet madalatel kontsentratsioonidel.  Kuigi enamik ravimeid lagunevad keskkonnas kiiresti, tekivad tänu pidevale kasutusele suhteliselt kõrged kontsentratsioonid, mis võivad osutuda veeorganismidele kahjulikuks, näiteks hormoonpreparaadid  võivad põhjustada kaladel ja kahepaiksetel looteeas soomuutusi, tulemuseks sigimisvõimetus. Nii mitmedki ravimid ei ole biolagunevad ja oma püsivuse tõttu võivad need lõpuks jõuda joogivette.

Haiglate heitvees võib eeldada ravimijääkide «kokteili», samuti suuremate linnade reoveepuhastitele saabub küllaltki mitmekesine segu. Kui selles sisalduvad antibiootikumid, siis pikapeale on tulemuseks mikroorganismide resistentsus ehk vastupanuvõime – olles harjutatud madalamate annustega, ei tarvitse hiljem ka raviks mõeldud annus neid enam murda.

Teiseks oluliseks  allikaks on kasutamata jäänud või aegunud ravimid. Varem soovitati kodus ülejäänud ravimid kraanikausist alla lasta – et need kogemata laste kätte ei satuks. Praeguste teadmiste valguses on tungivalt soovitav seda mitte teha. Nii koormatakse keskkonda täiendava koguse ravimijääkidega.

Kodused ravimijäägid

Kui ravim on aegunud või mõnel muul põhjusel kõlbmatuks muutunud, või ravimi ülejäämise korral, on kaks võimalust, kuidas nendest keskkonda ja tervist kahjustamata vabaneda:

- viia ravimid apteeki.

- viia ravimid kohalikku ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti.

Mõlemal juhul võetakse elanikelt ravimid vastu tasuta. Võimalusel tuleks eelistada apteeki, sest neil on kohustus kõlbmatud ravimid vastu võtta ja korraldada nende ohutu hävitamine. Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti viimisel tuleks eelnevalt veenduda, et seal ravimeid vastu võetakse. Erinevalt apteekidest puudub linna või valla hallatavates ohtlike jäätmete kogumispunktides automaatselt õigus vastu võtta ravimijäätmeid.

Narkootilise või psühhotroopse toimega ravimid, nt tugevatoimelised valuvaigistid, tuleb igal juhul viia apteeki. Üleantavad ravimid võiksid olla originaalpakendites.

Populaarne