Jämesoolevähi sõeluuring algab järgmisel aastal

Vähiuuringud

FOTO: Toomas Huik

Soolevähi sõeluuringu eesmärk on järjekordse vähiliigi avastamine võimalikult varases staadiumis.

Jämesoolevähi kontroll, mis on mõeldud 60-69-aastastele inimestele, peaks algama järgmisest aastast, kuid ilmselt kutsutakse esialgu osalema vaid ühe aastakäigu inimesed, rääkis haigekassa juhatuse liige Mari Mathiesen Med24-le.

Millal peaks jämesoolevähi kontroll algama ja millised eesmärgid haigekassa sellele seab?

Sõeluuringuga peaksime alustama 2016. aastal. Kõigi sõeluuringute eesmärk on haiguse-eelse seisundi võimalikult varajane avastamine, mis võimaldab haigust vältida või ravida oluliselt paremate tulemustega.

Millistel analüüsidel baseerub selle programmi vajalikkus?

Tehtud on tervisetehnoloogia hindamise raport, mis hõlmab kogu maailma parimat tõenduspõhisust. Sinna on püütud koguda eri riikide praktika. Selle baasil sai selgeks, et see tõesti on tõenduspõhine kontroll, kuigi riigiti on lahendused erinevad, üleriiklikke sõeluuringuid sel teemal väga palju ei ole ja kasutusel on erinevad laborimeetodid. Seetõttu üht parimat praktikat võtta ei olnud.

Missugune on seis selle uuringuga naaberriikides?

Läti on sõeluuringuga alustanud. Soomes osaliselt tehakse, aga need on olnud pigem maakondlikul tasandil ja kasutusel on vanema põlvkonna laboritestid, mille kohta on enam andmeid, aga samas tuleb ka rohkem valepositiivseid ja valenegatiivseid vastuseid.

Millist tagasisidet olete sõeluuringu kohta saanud erialaseltsidelt?

Väga positiivset. Kuigi meie arstide töögraafik on tihe, käivad töörühmas igakuiselt koos gastroenteroloogid, perearstid, onkoloogid, endoskopistid.

Kes hakkab olema sõeluuringu sihtrühm ja kas seda on plaanis mingi aja jooksul muuta?

Sihtrühm on 60–69-aastased inimesed. Oleme seda arutanud, et ilmselt me esimesel aastal kogu sihtrühma ei kutsu, sest uus sõeluuring vajab käivitumisel õppimise perioodi. Suure tõenäosusega kutsume esimesel aastal ühe aastakäigu inimesed ja laiendame samm sammult nii, kuidas kindlust juurde saame. Kindlasti ei saadeta kõiki kutseid välja 1. või 2. jaanuaril, vaid ajatame neid, et jooksvalt õppida ja kohaneda.

Milline saab olema logistika?

Sõeluuringu kese on perearstikeskus. Meie esmatasandi meditsiin on hästi arenenud ja perearstid ja nende juures töötavad pereõed kindlasti tublid, mistõttu on see planeeritud nende keskselt käivitada. Esmalt saab inimene teate, et oleks vaja teha peitvere test. Siin pakub nii tuge kui õpetussõnu perearst või pereõde. Proovime nii korraldada, et proovi saab posti teel laborisse ära saata – ei pea perearsti juurde minemisega aega kulutama. Kui peitvere testist selgub, et on see positiivne, siis suunatakse patsient edasi endoskoopilisele uuringule.

Tagasi üles