Mammograaf jääb suurhaiglatele konkurentsis alla

Pärnu Haigla kardioloogiaosakonna mammograaf

FOTO: Henn Soodla

AS Mammograaf lõpetas 2014. aasta kahjumiga ning märgib, et käibelanguse põhjuseks oli Eesti meditsiiniteenuste turu konsolideerumine nn arengukava haiglate vahel (sisuliselt Tartu Ülikooli kliinikum ja Põhja-Eesti regionaalhaigla), haigekassa monopoli tugevnemine ja suurhaiglate konkurentsieelised.

Müügitulu 2014. aastal oli 1 692 865 eurot, aasta varem 1 790 270 eurot, teatab meditsiiniuudised.ee. 2014. majandusaasta lõpetas kontsern 83 283-eurose kahjumiga. 2014. aastal suudeti mõnevõrra leevendada kontserni likviidsusprobleeme, kuid suurima ohuna näeb juhatus ikkagi suurt sõltuvust võtmeklientidest nagu haigekassa ja eraõiguslikud haiglad, kes on juba sattunud või võivad sattuda finantsilistesse raskustesse ning seega olla võimetud ostma teenuseid samadel tingimustel ja mahtudes.

Mammograafi juhtkond siiski usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada kontserni jätkusuutlikkus. 2015. aastal ootab kontsern mõneprotsendilist käibekasvu, kuid püsikulude kärbete ning intressikulude vähenemise tulemusena panustab juhatus ka efektiivsuse tõusule. Käibekasvu tagamiseks rajati 2014. aasta kevadel Tallinna kesklinna lisaüksus, kus pakutakse röntgen-, ultraheli- ja mammograafiauuringuid peamiselt perearstide patsientidele.