Töökiusamine on Eestis levinud probleem

Kiusamisest töökohal tihti ei räägita

FOTO: SCANPIX

Tartus, Pärnus ja Jõhvis arutletakse sel nädalal töökiusamise üle. Osavõtt on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, aga ka teistele, kes töötervishoiu vastu huvi tunnevad.

Seminare viib läbi konsultant Merle Tambur, kes sel aastal kaitses doktoritöö teemal «Töökiusamine Eesti organisatsioonides: levik ja põhjused». Tamburi sõnul on töökiusamine Eesti organisatsioonides üsna levinud probleem. «Negatiivse ja ebaeetilise käitumise tõttu tööl on kannatanud 23 protsenti töötajatest. Psühholoogilise töövägivalla ohvriks nimetas ennast üks protsent vastajatest. Töökiusamine esineb küll tihti varjatud kujul, kuid probleem on kindlasti olemas,» möönis ta. Tamburi sõnul on töökiusamisega tegemist siis, kui negatiivne käitumine esineb mitme kuu jooksul ja korduvalt, ohver on nõrgemas positsioonis – kiusaja on kas juht või on kiusajaid mitu ning kiusaja(te) tegevus ohvri suhtes on tahtlik.

Seminaril selgitatakse, mida töökiusamine tähendab ja kuidas seda ära tunda.  Samuti arutatakse, mida saavad tööandjad kui töötajad ise ära teha selleks, et töökohal ei kiusataks ning kuidas tekkinud probleeme lahendada.

Seminarid avab tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu. Maripuu sõnul võivad töökohal kiusamist tundvad inimesed tööinspektsiooniga ühendust võtta. «Meie konsultandid annavad nõu, kuidas antud olukorras toimida ning parim lahendus leida,» ütles Maripuu. Töökeskkonna ja töötervishoiu konsultatsioonid on kõigile töötajatele ja tööandjatele tasuta. Töökeskkonna konsultantide poole saab pöörduda üldaadressil ti@ti.ee.

Töökiusamise alased seminarid korraldab tööinspektsioon koostöös Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) Eesti koordinatsioonikeskusega. Seminarid on osalejatele tasuta. Üritused on osa EU-OSHA tervislike töökohtade kampaaniast «Vähem stressi».

Populaarne

Tagasi üles