Apteekrite liit: millal lõpetavad riigiametnikud avaliku vassimise?

Eesti Apteekrite Liidu juht, proviisor Ülle Rebane

FOTO: Aldo Luud

Apteekrite liidu esinaise Ülle Rebase sõnul on ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna väited valeinfo edastamise kohta kas täielikud valed või peegeldavad need ebapädevust ja teadmatust ministeeriumi valdkonnas toimuvast.

«Täna hommikul paiskas Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooniosakond meediasse teate, milles süüdistas Eesti Apteekrite liitu ebaõige info edastamises seoses ravimiameti tegevuse uurimisega ministeeriumi poolt ja Yliopiston Apteekki ja OÜ Samfred seoste uurimisega Konkurentsiameti poolt,» kommenteeris juhtunut Apteekrite liidu esinaine Ülle Rebane.

«Kumbagi nähtust ametnike poolt ei saa mina maksumaksjana mitte kuidagi aktsepteerida. Ütlen ainult niipalju, et oleks kena, kui riigiametnikud loobuksid vassimisest ja tegeleksid korralikult oma tööga, mille eest neile palka makstakse, st inimeste huvide kaitsmisega,» märkis esinaine.

Konkurentsiamet on praeguseks hetkeks kinnitanud, et Apteekrite liidu väide uurimise läbiviimise kohta vastas tõele. «Mis puudutab ravimiameti tegevuse uurimist, siis on faktid järgmised: augusti keskpaiku saatis Proviisorite Koda ravimiametile märgukirja, milles sisaldusid tõsised süüdistused ravimiameti tegevuse kohta viimase aasta jooksul. Koopia kirjast saadeti ka tervise- ja tööministrile. Meieni on jõudnud mõnede ajakirjanike kaudu info, et selle märgukirja alusel päris ministeerium Ravimiametilt aru kirjas sisalduvate süüdistuste kohta, nõudis dokumente ja teadaolevalt kutsuti Ravimiameti ametnikke ka «vaibale». Kas sellist olukorda nimetatada sisekontrolliks või mitte, on ilmselt juriidilise keele küsimus. Mina lihtsa inimesena ei leia selleks sobivamat eestikeelset sõna kui «sisekontroll»,» lausus Rebane.

Eesti Apteekrite Liit on sõltumatuid proviisorapteeke ühendav mittetulundusühing, mis kaitseb apteekide ja apteegi töötajate kutsealaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi ning huve.