Noorte riskikäitumise ennetuseks suunatakse ligi miljon eurot

Siseministeerium suunab ligi miljon eurot noorte riskikäitumise ennetuseks.

FOTO: PantherMedia

Siseministeeriumi toetusel ja Tervise Arengu Instituudi juhtimisel loodud käitumisoskuste mäng muudetakse veel paremaks ja seega planeerib ministeerium järgnevatel aastatel ennetusprogrammi rahastada ligi miljoni euroga.

«Eelmisel õppeaastal kasutati VEPA mängu üle Eesti 20 kooli esimeses klassis ning selle tulemusi võrreldi klassidega, kus VEPA mängu ei kasutatud,» ütles siseminister Hanno Pevkur.

Tema sõnul näitasid tulemused, et VEPA mängu mängides vähenes õpilaste mittesoovitud käitumise hulk poole võrra. «Samuti oli hea meel kuulda, et õpetajate hinnangul peavad nad VEPA mängu järel vähem tegelema õpilaste korralekutsumisega ning õpilased ise märkavad üksteise käitumist, nad pingutavad tunnis rohkem ning tunni segamine väheneb,» märkis Pevkur.

VEPA mäng on kasutusel Inglismaal, Hollandis, Belgias, Ameerikas Ühendriikides, Kanadaa ja Brasiiliaa. Teadusuuringutega on tõestatud, et selle programmi läbimisega paraneb noorte õppeedukus, vähenevad koolist väljalangemised, vaimse tervise probleemid, uimastite kuritarvitamine ning kuritegelik käitumine.

Selles mängus kasutatakse lihtsaid ja tõhusaid meetodeid, mida õpetaja koolipäeva jooksul nii tundides kui ka muul ajal saab praktiseerida ning need suurendavad õpilaste tähelepanu, enesekontrolli ning reeglitest kinnipidamist.

Siseministeeriumil on kavas koos Tervise Arengu Instituudiga ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahendite toel kuue järgneva aasta jooksul laieneda nii eesti- kui venekeelse VEPA mänguga 200 klassi. Eesmärgiks on, et 2021. aastaks oleks ennetusprogrammi läbinud vähemalt 4000 õpilast. VEPA mänguga on oodatud liituma kõik koolid.

VEPA mängu Eestis piloteerimiseks eraldas Siseministeerium ligikaudu 140 000 eurot, järgnevatel aastatel eraldatakse lisaks 965 000 eurot.