Lastekaitse liit: kanepi legaliseerimine ei tule kõne allagi

Lastekaitse liit ei poolda kanepi legaliseerimist

FOTO: SCANPIX

Lastekaitse liit on seisukohal, et lapsi tuleb kanepi proovimisest eemal hoida ja keskenduda ennetustegevusele.

Liit leiab, et praegune riiklik narkopoliitika tuleb kindlasti üle vaadata ning oluliselt täiendada: «Eesotsas sellega, kuidas lapsi konkreetsel teemal haritakse ning millist tuge pakutakse sõltuvusprobleemidega inimestele. Kõik algab aga ennetustegevusest. On väga kaheldav, kas narkootiliste ainete lubamine aitab kaasa narkopoliitika tõhustamisele.»

Lastekaitse liidu juht Martin Medar näeb kanepi legaliseerimises tõsist probleemi. «On väga oluline leida viise kuidas hoida lapsi eemal narkootiliste ainete proovimisest – seega legaliseerimine ei saa tulla kõne allagi. On teada, et nii alkohol, tubakas kui kanepisaadused hävitavad tervist. Lisaks sellele tekitavad kõik eelnevalt loetletud ained sõltuvust. Kui asetada esikohale laste heaolu, siis uimastite kasutamise propageerimine ühiskonnale tervikuna positiivselt ei mõju.» sõnas Medar.

Lastekaitse liit leiab, et riik peaks karmistama kontrolli garanteerimaks, et lapsed ei saaks poodidest kätte praegu legaalseid mõnuaineid – alkohol ja tubakas. Kui see kontroll on piisavalt tugev ning ennetustöö koolides on edukas, siis võib liidu sõnul alles diskussiooni arendada uute sõltuvust tekitavate ainete legaliseerimise üle.

Eesti on viimaste uuringute järgi Euroopas esimene narkosurmade arvult elanike kohta.