Perearstid: riigis puuduvad ravivõimalused alkoholiprobleemidega tegelemiseks

Perearstid: Alkoholidebattide keskmes peab olema inimeste tervis.

FOTO: Margus Ansu

Eesti Perearstide Selts avaldab sügavat muret seoses alkoholiteemalise diskussiooniga, milles domineerivad inimeste tervise kõrval hoopis alkoholitootjate ja turustajate huvid.

Eesti perearstid on veendunud, et osapoolte kokkulepitud tegevused tuleb võimalikult kiiresti ellu viia. Konsensus selle vajaduses on juba ammu olemas.

Perearstide igapäevatöös kohatakse väga sageli alkoholi liigtarbimisest põhjustatud terviseprobleeme. Paraku puuduvad hetkel riigis ravivõimalused ja süsteemne lähenemine alkoholiprobleemidega tegelemiseks.

Eesti Perearstide Selts on alustanud koostööd Tervise Arengu Instituudi ja sotsiaalministeeriumiga, et tekiks vastav võrgustik, mis aitaks nii ennetada kui ka lahendada alkoholi liigtarbimisest tekkivaid sotsiaalseid probleeme ja tervisekahjustusi.

Lisaks arstide panusele alkoholi liigtarbimise varajaseks märkamiseks ja sekkumiseks on olulised ka seotud tegevused, mille tarvis on andnud soovitusi Maailma Terviseorganisatsioon ja mille kohta on olemas tõenduspõhised argumendid nende rakendamise tulemuslikkuse kohta.

Eelkõige peetakse silmas siinkohal nii aktsiisimaksu tõusu, alkoholi kättesaadavuse ja reklaami piiramist kui ka spetsiaalselt noortele suunatud ennetusprogramme. Paljude riikide kogemus ja teaduspõhised uuringud näitavad, et vaid erinevate tegevuste koosmõju on tulemuslik alkoholikahjude vähendamisel tervisele.