Eesti kanepihimu sõuab Euroopas vastuvoolu

Kanep.

FOTO: SCANPIX

Kuigi Euroopas näitab kanepitarbimine paigalseisu või väikest langust, liiguvad Eesti 15-34-aastased nn noored täiskasvanud ühena vähestest vastassuunas.

Euroopa Liidu Narkoseirekeskuse (EMCDDA) eile avaldatud raporti kohaselt on nende noorte täiskasvanute, kes on tarvitanud kanepit viimase aasta jooksul, hulk kasvanud neljas riigis – Eestis, Tšehhis, Itaalias ja Slovakkias. Kõigis neis oli tarbimine kõrge varem, kuid on kasvanud veelgi.

Meil tarvitas aasta jooksul vähemalt korra kanepit 13,6 protsenti sellest vanusegrupist, millega oleme Euroopa Liidu idapoolsete liikmesriikide seas kolmandal kohal. Esimene on Tšehhi 28,3 ja teine Slovakkia 14,7 protsendiga.

Ülejäänud riikide noorte täiskasvanute seas võib täheldada kahte suunda.

Viis riiki Põhja- ja Kagu-Euroopas – Bulgaaria, Kreeka, Ungari, Soome, Rootsi – tõusevad esile oma üldiselt stabiilsete ja madalate tarbimistasemete poolest (alla 9 protsendi).

Kuus riiki Lääne-Euroopas – Taani, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Madalmaad, Ühendkuningriik – teatasid kõrgematest tarbimistasemest, kuid märkisid, et viimastel aastatel on tarbimine olnud stabiilne või langenud.

Lääne-Euroopa riikide noortest täiskasvanutest kasutavad enim kanepit itaallased (20,3 protsenti), teisel kohal on Hispaania (18,8) ja kolmandal Prantsusmaa (16,7 protsendiga).

Kõige vähem tarvitavad kanepit 15-34-aastased rumeenlased - 0,9 protsenti.

Sarnaseid arenguid kinnitavad narkoseirekeskuse andmetel ka Euroopa koolide alkoholi ja narkootikumide tarbimise küsitlusuuringu (ESPAD) tulemused – seal kõrvutati 15–16-aastaseid kooliõpilasi.

Euroopa näitajad jäävad samas alla Ameerika sarnastele tulemustele. Näiteks on Kanadas tarvitanud elu jooksul kanepit 53,8 protsenti noortest täiskasvanutest, USAs aga 49 protsenti. Euroopa keskmine on 31,6 protsenti.

Raportist selgub veel, et ligikaudu 75,5 miljonit eurooplast – iga viies täiskasvanu vanuses 15–64-aastat – on kanepit elus korra proovinud, umbes 23 miljonit on seda tarbinud eelmisel aastal.

Ligikaudu 4 miljonit eurooplast tarbivad kanepit hinnanguliselt kas iga päev või peaaegu iga päev.

Ligikaudu üks viiendik (21 protsenti) võõrutusravi alustajatest nimetavad oma peamise narkootikumiprobleemina kanepit (umbes 85 000 patsienti). Samas väheneb natuke peamiselt kanepitarbimise tõttu esimest korda ravile pöörduvate patsientide arv.

EMCDDA on üks Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutustest. See loodi 1993. aastal Portugali pealinnas Lissabonis ning see on Euroopa narkootikume ja narkomaaniat käsitlevate võrdlevate andmete keskne allikas.