Füsioterapeutide ja logopeedide õpe vastab tööturu vajadustele

Füsioterapeudid saavad ka ettevõtluse aine.

FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Tervishoiu ja sotsiaaltöö kutsenõukogu andis Tartu ülikoolile füsioterapeudi ja logopeedi kutse andja õiguse, millega tunnustatakse õppekavade vastavust tööturu vajadustele.

Tartu ülikooli füsioteraapia õppekava programmijuht Jelena Sokk ütles, et kehtiva füsioterapeudi kutsestandardi väljatöötamise protsessis viidi Tartu ülikooli füsioteraapia bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavad vastavusse kutsestandardiga. Õppekavva lisati näiteks ettevõtluse suunaga aine «Ettevõtluse ja juhtimise alused terviseteenuste valdkonnas», millest saadavad teadmised on tööturul hakkamasaamisel olulised ja julgustavad ka ettevõtlusega alustama.

Soki sõnul võiks tänu kutse andmisele tugevneda lõpetajate erialane kindlustunne. «Pärast ülikooli lõpetamist võib füsioterapeut kohe tööturule suunduda. Kui varasemalt otsustas kutseeksami tegemise vajaduse tööandja ja tasuline eksam tuli sooritada hiljemalt kolm aastat pärast lõpetamist, siis nüüd saab üliõpilane selle kohe ülikoolist kaasa,» rääkis Sokk.

Tartu ülikooli eripedagoogika osakonna juhataja Marika Padrik rääkis, et TÜ eripedagoogika ja logopeedia õppekava programminõukogu on õppekava arendamisel lähtunud tööturu vajadustest Eestis, pidades samas silmas ka spetsialistidele esitatavaid nõudeid Euroopa Liidus.

«Meil on suur rõõm, et meie magistriõpe vastab kahe kutsestandardi nõuetele – eripedagoogi 7. taseme kutse andmise õiguse sai TÜ mõne nädala eest, nüüd lisandus õigus anda kutse ka logopeedidele. Kutse omamine muutub tööturul üha tähtsamaks ning see annab abivajajatele kindluse saadava teenuse kvaliteedis,» sõnas Padrik.

Tartu ülikool sai kutse andja õiguse eripedagoogika ja logopeedia õppekava magistriõppe lõpetajatele logopeed, tase 7 kutse andmiseks ning füsioteraapia bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetajatele vastavalt füsioterapeut, tase 6 ja füsioterapeut, tase 7 kutsete andmiseks.

Populaarne

Tagasi üles