Ravimihulgimüüjate Liit ja Apteekide Ühendus toetavad omandipiirangute kaotamist

Apteekide asutamispiirangud ei pruugi olla klientide huvides.

FOTO: FRED PROUSER/REUTERS

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) ja Eesti Ravimihulgimüüjate Liit (ERHL) leiavad, et konkurentsiameti etteheited apteekide omandipiirangute osas on asjakohased.

«Oleme seisukohal, et apteekide omandipiirangud – nii vertikaalse integratsiooni keeld kui proviisori omandinõue – riivavad vaba ettevõtlust. Hea meel on tõdeda, et konkurentsiamet toob pöördumises ministritele välja samu argumente ja seisukohti, millele osundas EAÜ seaduste menetlemisel riigikogus,» ütles EAÜ juhatuse liige Tanel Terase. Ka ERHL juhtis ettevõtete vertikaalse integratsiooni keeluga kaasnevatele õiguslikele ja rakenduslikele probleemidele tähelepanu juba enne piirangute seadusena vastuvõtmist 2014. aastal.

Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu tegevjuht Teet Torgo sõnul on riik loonud olukorra, kus ligikaudu pooli praeguseid apteeke ootab sundvõõrandamine või lausa sulgemine. Apteekide omanikel on tema sõnul piiratud või olematud võimalused oma vara õiglase turuhinna eest müüa, sest seadus on teinud ostjate ringi kitsaks. «Välja ei ole töötatud finantseerimise skeeme, raha on potentsiaalsete ostjate ringis vähe ning nad on müüjate sundseisust teadlikud,» lisas Torgo.

«Patsiendi huvides ja kaitseks on vajalik tagada apteegiteenuse jätkusuutlikkus, ent kaitseta ei saa jääda ka ettevõtjate õigused – nende vahel tuleb leida tasakaal. Kuna apteegisektor ei allu tavapärasele majandusloogikale, siis on mingid regulatsioonid kindlasti vajalikud, olgu nendeks siis näiteks riiklik apteegivõrgu arengukava, geograafilis-demograafilised reeglid vms,» sõnas Terase. Tema hinnangul pakuvad praegused mitte-proviisoritele kuuluvad apteegid kvaliteetset teenust, on laia sortimendiga, omavad võimalusi ja teadmisi apteegiteenuse arendamiseks ning on oma asukoha ja lahtiolekuaegade poolest inimestele kättesaadavad.

Nii Eesti Apteekide Ühendus kui ka Eesti Ravimihulgimüüjate Liit on seisukohal, et riik peaks kehtestatud piirangud uuesti kriitilise vaatluse alla võtma ja osa neist tühistama. «Väga tervitatav on ka sotsiaalministeeriumi toetus konkurentsiameti algatusele ja kinnitus, et ministeerium kavandab tegevusi regulatsiooni puuduste ja murekohtade kaardistamiseks ning lahenduste leidmiseks,» ütles Torgo.