Narkoraport: Euroopat ähvardab kahekordne oht

FOTO: SCANPIX

Euroopa Narkoseirekeskuse (EMCDDA) aastaraport soovitab riikidel masuajal sõltuvusainetega seotud probleemidega võitlemiseks selle valdkonna raha mitte kärpida, sest kriisiajal on seda raha vaja rohkem kui varem.

«Kardetakse, et Euroopa astumine majandusliku kokkuhoiu ajajärku, mida iseloomustab tööpuuduse kasv noorte hulgas, võib kaasa tuua ka uimastitarbimise probleemsete vormide laiema leviku,» seisab raportis.

«Euroopat ähvardab praegu lausa kahekordne oht, sest ajal, mil vajadus tulemusliku tegevuse järele näib kasvavat, võivad kokkuhoiumeetmed nende pakkumist hoopiski kärpida.»

Viimase kümnendi jooksul on raporti koostajate andmetel saavutatud narkoprobleemidega tegelemisel küll olulisi, kuid siiski ebaühtlasi tulemusi. Tema sõnul on eriti edukad oldud HIV-nakkuse ja teiste uimastitarbimisega kaasnevate suurt kahju tekitavate probleemidega.

Raporti koostajad märgivad uuringutele tuginedes, et riiklik narkomaanide ellu sekkumine tasub rahaliselt ära, sest nii kulub vähem raha uimastitarbimisega seotud tervise-, sotsiaal- ja kuritegevusprobleemide lahendamisele.

«Praegu on olemas oht, et tänane majanduslik olukord võib ahvatleda langetama poliitilisi otsuseid, mis sunnivad Euroopat tegema pikaajalises plaanis kulutusi, mis on palju suuremad selliste otsuste toel saadud lühiajalistest säästudest.»
 

Populaarne

Tagasi üles