Kiirabil keelati raskes seisundis purjutajate viimine Wismarisse
Täiendatud kell 15.30.

Kuigi Wismari on tuntud kui alkohoolikute kainestamise koht, siis joobes inimesi kiirabi sinna viia enam ei tohi.

FOTO: Mati Hiis / Õhtuleht

Pärast traagilist vahejuhtumit Wismari haiglat kontrollinud terviseamet keelas kiirabil viia joobes või raskes seisus patsiente sinna ravile.

Terviseamet tegi Wismari haiglale ettekirjutuse, milles piiras haigla võimalusi tervishoiuteenuste osutamiseks patsientidele, kellel on tüsistunud võõrutusseisund või kelle tervislik seisund võib nõuda intensiivravi, teatas terviseamet.

Keelatud on viia patsienti, kellel on äge joove ja kellel on välisest põhjusest tervisekahjustus (trauma) või muu raske tervisehäire. Samuti ei tohi viia patsienti, kellel on joove ilma välise või muu kiirabi etapil tuvastatava tervisekahjustuseta ja kes on desorienteeritud; vmt raske, intensiivravi vajada võiv seisund.

Ettekirjutuse aluseks oli detsembris haiglas läbi viidud järelevalvemenetlus, kus tuvastati, et haiglal puudub akuutravi palatiplokis osaliselt nõutav aparatuur ning intensiivravi võimekus.

Järelevalve tegemisel lähtus amet tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjonilt (TKE) saadud hinnangust Wismari haiglas osutatud psühhiaatrilise abi teenuse kvaliteedile. Komisjoni hinnangul tuleb võõrutusdeliiriumiga patsiente, kel kaasnevad alkoholimürgistusest tingitud somaatilised vaevused, ravida intensiivravi võimekusega haiglas.

Kuna Wismari haiglal intensiivravi võimekus puudub, siis on kiirabidele antud korraldus joobes ja raskes seisus patsientide viimiseks üksnes erakorralise meditsiini osakonda omavatesse haiglatesse, kus on võimekus osutada vajadusel ka intensiivravi.

Samal ajal tuvastas Terviseameti järelkontroll, et Wismari haiglale 21.09.2015 tehtud ettekirjutuse on haigla suures osas täitnud: muudetud on tööpraktikat ning paigaldamisel on turvakaamerad ohjeldatud patsientide turvalisuse tagamiseks.

Terviseamet jätkab haigla jälgimist, et tervishoiuteenuste osutamisel pöörataks enam tähelepanu patsientide jälgimisele viisil, mis tagab vajadusel õigeaegse sekkumise patsiendi seisundile.

Tänavu juunis lämmatas narkomaan Tallinnas Wismari haiglas voodi külge seotud palatikaaslase.

44-aastane mees oli Wismarisse saabunud Põhja-Eesti regionaalhaiglast. Mees toodi Wismari haiglasse 21. juunil pärast kella 11, selgub õiguskantsleri kokkuvõttest. Seal ohjeldati ta arsti otsusel rihmadega voodi külge.

Ajavahemikus 18.40-19.30 viibis mees tervishoiutöötaja järelevalveta jälgimisruumis koos kolme patsiendiga. Neist üks, 23-aastane narkomaan, asus meest lämmatama. Kannatanu viidi küll kiiresti Põhja-Eesti regionaalhaiglasse intensiivosakonda, kuid tema elu päästa ei õnnestunud ja ta suri 25. juunil.

Prokuratuuri kinnitusel on kriminaalmenetlus endiselt käimas ning tänaseks on kahtlustus esitatud ühele 23-aastasele mehele.

Lääne-Tallinna keskhaigla sõnul ei ole muutuse tõttu sealse erakorralise meditsiini osakonna koormus suurenenud. Kuna seal on ka varem joobes inimesi vastu võetud, siis on ka protseduuriline pool haigla sõnul samaks jäänud.

Ida-Tallinna Keskhaigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla sõnul ei ole praegu veel võimalik öelda, kuidas muutus haigla tööd mõjutama hakkab. «Erakorralise meditsiini osakonnas on tööd alati palju. Veel on vara anda hinnangut, kas sisseviidud muudatus meie tööd oluliselt mõjutab,» ütles Ida-Tallinna erakorralise meditsiini osakonna juhataja Märt Põlluveer.

Tagasi üles