Koolitusprojekt tõi tervishoidu tagasi 21 õde

Koolitusel osalejad said täiendada ka oma praktilisi oskusi.

FOTO: Tairo Lutter

Projekt «Õed tagasi tervishoidu» valmistas õendussektoris pikemat aega mittetöötanud õdesid ette õe teooria- ja praktikaeksamiks, et nad tööturule tagasi tuua.

Viimastel aastatel on õdede väljaränne Eestist suurenenud ja paljudes tervishoiuasutustes ei jätku õdesid piisaval arvul. Üheks lahenduseks on tuua Eesti tervishoidu tagasi õdesid, kes on õe kutsetööst eemal olnud. Just sel eesmärgil viidi Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbi sotsiaalministeeriumi poolt algatatud ja rahastatud teoreetiline ja praktiline koolitus «Õed tagasi tervishoidu», mis andis 21 meditsiiniõele võimaluse tööturule tagasi siirduda. Projektis osalenud ei olnud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ega õena töötanud.

«Tegemist oli ainult võitjate projektiga. Kõrgkoolil on hea meel, et saime omalt poolt senisest veidi erineval moel panustada juba kroonilise õdede puuduse leevendamisse, koostada vastav õppekava ning see motiveeritud õppijatega ellu viia,» ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp.

«Pikemat aega õe tööst eemalolijad said läbitud kursuse kaudu kaasajastada aastate jooksul võib-olla natuke rooste läinud teadmisi, samal ajal harjutada vajalikke käelisi oskusi tänapäevaste vahenditega ja saavutada seejuures piisav vilumus. Eesti riik on saanud tagasi kindla käe ja meelega õed, kes tahavad tervishoidu tagasi pöörduda, » lisas Kristi Puusepp.

Õppe maht oli 30 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti ja see toimus septembrist detsembrini. Õppeajal maksti osalejatele stipendiumi.