EP: patsiente tuleb retseptiravimitest paremini teavitada

Ravimid apteegis.

FOTO: SCANPIX

Patsiendid peavad tulevikus pääsema lihtsamini ligi täpsele teabele retseptiravimite kohta, rõhutasid Euroopa Parlamendi liikmed Strasbourgis sellealast raportit hääletades.


Parlamendiliikmete hinnangul on selle nõude läbivaks põhimõtteks patsientide õigus saada ravimite kohta täpset ja kallutamata informatsiooni.

«Kõige olulisem, mida tegime, on see, et muutsime seadusandluse fookust, viies selle ravimifirmade õigustelt teavet levitada üle patsientide õigusele saada teavet, mida nad vajavad ja soovivad,» selgitas Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv Rootsist valitud EP liige ja raporti autor Christofer Fjellner.

Internet pakub ravimite kohta ulatuslikku, kuid kontrollimata informatsiooni. Patsiendid ootavad teavet eelkõige neilt, kes ravimeid kõige paremini tunnevad. Seega peavad just ravimifirmad tegema üldsusele kättesaadavaks ravimi omaduste kirjelduse, märgistuse ja pakendi infolehe ning hindamisaruande.

Kuigi retseptiravimite reklaam on Euroopa Liidus juba praegu keelatud, tõlgendavad liikmesriigid seda keeldu erinevalt, mis viib informatsiooni ja reklaami vahelise piirjoone hägustumiseni.

Selleks, et olukorda selgemaks teha, peavad EP liikmed vajalikuks keelustada retseptiravimeid puudutav teave mitte ainult televisioonis ja raadios, nagu nõuab Euroopa Komisjoni ettepanek, vaid ka trükimeedias.

Tervishoiutöötajad, kes jagavad ravimite kohta teavet avalikel üritustel, peavad ühtlasi andma teada oma seotusest ravimifirmadega.

Saadikud rõhutasid, et liikmesriigid peavad tagama, et üldsusele ja üksikisikutele on kättesaadav objektiivne ja erapooletu teave riigis turustatavate ravimite kohta. Teave peab olema kättesaadav nii elektroonilisel kui ka trükitud kujul, samuti puudega inimestele kättesaadavas vormis.


 

Populaarne

Tagasi üles