Eesti paistab maailmas silma riikliku vähistrateegia puudumisega

Kiiritusravi

FOTO: Liis Treimann

Eesti näitajad kasvajaliste haiguste kohta on ühed kehvemad Eestis, kuid viimane riiklik vähistrateegia lõppes juba viis aastat tagasi.

Eesti onkoloogide seltsi juhatus saatis sotsiaalministeeriumile kirja, milles teatab, et ei pea vajalikuks teha ettepanekuid rahvastiku tervise arengukava rakendusplaani, kus onkoloogia valdkonnast leiab käsitlemist vaid vähiennetus ning varajane avastamine, kirjutab Med24.

Kirjas rõhutatakse, et riikliku vähistrateegia väljatöötamine oleks hädavajalik ja et  Eesti paistab selle puudumisega kogu maailmas negatiivselt silma.

Onkoloogide selts heidab sotsiaalministeeriumile ette ka seda, et e-riigis ei ole jätkuvalt võimalik vähiregistrisse saata elektroonset teatist ja pealegi on teatiste kvaliteedikontroll vaevaline ja analüüside tegemine pika viivitusega.

Kahetsusväärne on kasvajate eriarstide sõnul ka tervikliku analüüsi puudumine onkoloogias, mis tähendab teadmatust, miks Eesti vähiravi tulemusindikaatorid on Euroopa ühed kehvemad ning kuhu suunata üha paisuvate tervishoiukulude valguses nappi rahalist ressurssi.