Vaata, milliseid ravimeid saab pereõde edaspidi välja kirjutada

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Seadusemuudatuse kohaselt saavad pereõed 1. märtsist korduvretsepti väljakirjutamise õiguse. Seega ei pea patsient enam alati pöörduma kordusretsepti saamiseks perearsti poole.

Muudatus aitab lühendada ravijärjekordi ning hoida kokku perearsti tööaega eelkõige kroonilistele haigetele korduvretseptide väljastamisel, teatas terviseamet. Sellega suurenevad üldarstiabi osutamisel pereõe õigused, nad kirjutavad ravimi välja koos asjakohase nõustamisega.

Pereõdede retseptide väljastamise õigus võimaldab terviklikumat krooniliste haigete jälgimist ja tervisealast nõustamist. Pereõde teeb tõhusat koostööd perearstiga ning patsient saab ka edaspidi vajadusel alati arsti poole pöörduda.

Seadusemuudatuse kohaselt saavad perearsti nimistu alusel tegutseva perearstiga koos töötavad õed retseptiravimite väljakirjutamise õiguse juhul, kui nad on läbinud kliinilise farmakoloogia alase täiendkoolituse. Nimetatud õigus hõlmab piiratud hulka ravimeid ja nende väljakirjutamisele on kehtestatud piirang. Pereõel on ainult korduva, mitte esmase retsepti väljakirjutamise õigus.

Piirang on vajalik selleks, et tagada ravimite ohutu kasutamine, sest esmane ravimivalik sõltub konkreetsest haigusest ja patsiendist. Perearstil on ravimit valides enim infot ja pädevust kaalutletud valiku tegemiseks – ta teab kaasuvaid haigusi, varasemat ravi, on kursis muude ravimite samaaegse tarvitamisega jpm.

Õde peab perearstiga konsulteerima mitte harvem kui üks kord korduvretsepti realiseerimise perioodi jooksul, et hinnata koos ravi jätkumist ja muutmise vajadust. Lisaks tuleneb arstiga konsulteerimise vajadus ka anamneesist, uuringutulemustest, haiguse iseloomust jm, mida tuleb vastavalt tegevusjuhenditele järgida.

Perearsti nimistu alusel tegutseva perearstiga koos töötaval õel on õigus alates 1. märtsist välja kirjutada alljärgnevaid ravimeid ja aineid:

  • ATC kood A10 – diabeedi raviks kasutatavad ained, v.a esmane retsept;
  • ATC kood B01AA03 – varfariin (kodade virvendusarütmia raviks), v.a esmane retsept;
  • ATC kood C02, C03, C07 (v.a sotalool), C08 ja C09 – kõrgvererõhutõvevastased ravimid, v.a esmane retsept;
  • ATC kood C10 – vere lipiidide sisaldust vähendavad ained, v.a esmane retsept;
  • ATC kood D06BA01 – hõbesulfadiasiin;
  • ATC kood G02B, G03A ja G03DA02 – hormonaalsed rasestumisvastased ravimid,  v.a esmane retsept;
  • ATC kood H03A – kilpnäärme hormoonid, v.a esmane retsept;
  • ATC kood J01XE01 – nitrofurantoiin (ägeda tüsistumata tsüstiidi raviks);
  • Imikute toitesegud, v.a esmane retsept.

Populaarne

Tagasi üles