Hambaarstid esitasid soovitused vaimupuuetega inimeste ravi korraldamiseks

Vaimupuuetega inimestele peaks haigla juures olema spetsiaalne hambaravikeskus.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Eesti Hambaarstide Liit esitas sotsiaalministeeriumile soovitused vaimupuuetega inimestele hambaravi korraldamiseks. Liidu hinnangul on puuetega inimestele hambaravi tagamine esmase tähtsusega küsimus.


«See, et puuetega inimestele pole tagatud elementaarsetki hambaravi, on arenenud ühiskonna jaoks erakordne. Vaimupuuetega inimestele hambaravi tagamine riiklikul tasandil on esmane ja edasilükkamatu eesmärk, sellest järgmine samm oleks hambaravi tagamine füüsilise puudega inimestele,» ütles liidu president dr Piret Väli.

Praegu on puuetega inimestel võrdsustatuna pensionäridega võimalik taotleda vaid 300 krooni aastas hambaravihüvitist ning saada proteesihüvitist – seda juhul, kui neile on määratud töövõimetuspension.

Sotsiaalministeeriumile esitatud ettepanekus kirjeldas hambaarstide liit vajalikke samme vaimupuuetega inimestele hambaravi korraldamiseks. «Oleme arvamusel, et selleks võiks olla vähemalt üks või kaks hambaravikeskust haiglate juures, sest narkoosijärgne vaimupuudega patsient vajab jälgimist ning sageli ka erikohtlemist. Edasi tuleks nende keskustega läbi rääkida, kas neil on valmidust vaimupuuetega patsientidele spetsialiseeruda,» selgitas dr Väli.

«Kõige suurem takistus on praegu rahastamise süsteemis. Haigekassa saab tasuda küll narkoosi, ent mitte hambaravi eest – seda ei luba seadus. Seega on vajalik muuta ravikindlustuse seadust. Samuti tuleks kindlalt määratleda, millise vaimupuudega saab hambaravi haigekassa kulul erihinnakirja alusel,» lisas ta.

Erialaliit peab oluliseks ka hooldajale konkreetse käitumisjuhise loomist, millega saaks aidata vaimupuudega inimese hambahaigusi kontrolli all hoida. «Vaimupuudega inimene endale menüüd ise ei koosta, seega hoiab kaariese kontrolli all hooldaja. Igemehaiguste ohjeldamiseks peab samuti hooldaja patsiendi hambad puhtaks harjama. Kuidas seda kõike aga täpselt teha tuleks ja saaks – siin oleks ametlik juhis suureks abiks,» märkis dr Väli.

Hambaarstide liit avaldas lootust, et valuline probleem leiab sotsiaalministeeriumi, riigikogu sotsiaalkomisjoni ning haigekassa koostöös positiivse lahenduse, ning on valmis lahenduse realiseerimisele omalt poolt igati kaasa aitama.