Ravimiameti labor läbis edukalt rahvusvahelise auditi

Ravimiameti labori tegevus vastab rahvusvahelistele nõuetele.

FOTO: Toomas Huik

Hiljuti käisid Eesti ravimiameti labori tegevust uurimas Euroopa eksperdid, kelle sõnul vastab ravimiameti tegevus Euroopa nõukogu ametlike ravimikontrollilaborite koostöövõrgustiku standarditele.

Ravimite kvaliteedikontrolli valdkonnas on väga oluline koostöö erinevate riikide vahel, teatas ravimiamet oma kodulehel. Ravimiameti labor kuulub Euroopa nõukogu ametlike ravimikontrollilaborite koostöövõrgustikku, kuhu kuulumise eelduseks on vastastikuse hindamise auditi läbimine.

Auditite skeem loob aluse tulemuste vastastikule usaldamisele ja aktsepteerimisele ning selle raames käivad eksperdid koostöövõrgustiku laboritest koos Euroopa nõukogu ravimite kvaliteedi ja tervishoiu Euroopa direktoraadi juhtaudiitoriga vastastikku üksteist auditeerimas, et veenduda labori tegevuste vastavuses ISO/IEC 17025 standardile ning koostöövõrgustikus välja töötatud spetsiifilistele juhenditele.

Esimene visiit laborisse toimus aastal 2001, mille raames anti juhiseid ravimite kvaliteedikontrolli laboris kvaliteedisüsteemi ülesehitamiseks. Ravimiameti labor on samasisulise auditi varem edukalt läbinud 2007. ja 2011. aastal. Audit kestab tavapäraselt kolm täispäeva ning labori tegevusi hindab kolm kuni viis eksperti. Viimase auditi tunnistus väljastati 9. märtsil 2016.

Ravimiameti labor on ka Eesti akrediteerimiskeskuse poolt ravimite analüüside valdkonnas akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L217.

Tagasi üles