Naistehaigla kaotas lõplikult kohtuvaidluse haigekassaga

Логотип Больничной кассы.

FOTO: Toomas Huik

Naistehaigla Fertilitas kaotas lõplikult vaidluse kaebuses, mille järgi jäi erahaigla haigekassa tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingute nimekirjast välja.

2014. aasta veebruaris sõlmisid haigekassa ja Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingud. Siis esitas erahaigla AS Fertilitas haigekassa nõukogu otsuse kehtetuks tunnistamiseks vaide, kuid vaie jäi rahuldamata ning erahaigla esitas sama aasta märtsis Tallinna halduskohtule kaebuse haigekassa juhatuse otsuse osaliseks tühistamiseks ning selle alusel sõlmitud lepingute tühistamiseks.

Ferilitas leidis, et haigekassa ei ole analüüsinud, kas Fertilitase seni osutatud statsionaarse günekoloogia ja sisehaiguste teenus on haiglavõrgu arengukavas ettenähtud teenusega võrreldes kvaliteetsem või mitte. Ferilitase hinnangul eelistas haigekassa teisi haiglaid, süüvimata ühtegi kriteeriumisse peale tervishoiuteenuse ühtlase kättesaadavuse tagamise.

Tallinna halduskohus leidis 2014. aasta lõpus, et haigekassa otsus on sisult õiguspärane ja jääb kehtima, ning jättis rahuldamata naistehaigla taotluse rahastamislepingute osaliseks tühistamiseks. Fertilitas jäi kaotajaks ka ringkonnakohtus ning kuna riigikohus ei võtnud neljapäeval vaidlust menetlusse, kaotas naistehaigla vaidluse lõplikult.

Populaarne

Tagasi üles