Õdede liit valis aasta teo

Medõde usaldatakse tänapäeval aina enam.

FOTO: SCANPIX

Eile Tallinna tervishoiu kõrgkoolis toimunud õdede liidu volikogu koosolekul valiti 2015. aasta teoks õe iseseisva vastuvõtu tegevusjuhendi koostamine ja juhendi koostanud meeskond eesotsas ITK õendusjuhi Ülle Rohiga.

«Õe isesisvate vastuvõttude arv on aasta-aastalt kasvanud ja tänu sellele saavad patsiendid kiiresti vajalikku abi ja nõu. Õdede liit töötas tegevusjuhendi välja selleks, et teenuste standard oleks võrdselt kõrge igal pool Eestis ja et kõik haiglad ja tervisekeskused saaksid teenuse sisust ühtemoodi aru. Meeskond töötas efektiivselt ja selle tulemusena on õe teenuseid võimalik Haigekassa hinnakirja alusel tasustada,» rääkis õdede liidu volikogu esinaine Tiina Sildver-Kikas.

Töörühma töö tulemusel on valminud visioon õe ambulatoorse vastuvõtu arendamisest ning see on kirjeldatud tegevusjuhendis. Tegevusjuhendit aluseks võttes on sotsiaalministeerium ette valmistanud õigusaktide eelnõud, mis on praegu kooskõlastusringil. Tervishoiuteenuste loetelu on korrastatud õe iseseisva vastuvõtu teenuse üldise kirjelduse osas ning detailselt on ette valmistanud õe vastuvõttude loetelu ning teenuse kirjelduste osas hinnakirjas. Samuti on töörühm teinud ettepanekud, kuidas reguleerida õe vastuvõtule suunamise kord ja tingimused ning raviarvete esitamine.

«Töörühm täitis kõik eesmärgid ulatuses, mida on olnud võimalik läbi nende tegevuse mõjutada. Edasised tegevused sõltuvad juba sotsiaalministeeriumist ja haigekassast, kuid omalt poolt tegime ettevalmistused, et kvaliteetse õendusabi osutamiseks ei oleks bürokraatlikke takistusi,» sõnas Sildver-Kikas.

Õdede liidu aasta teo valib liidu volikogu ettevõtmiste seast, millel on liidu tegevusele oluline tähtsus. Aasta teo tiitli pälvinud meeskond saab pärjatud tänukirja ja meenega 12. mail toimuval õdede päeva konverentsil.

Populaarne