Arstide liit: e-teenused olukorda leevendada ei aita

Lembi Aug

FOTO: Toomas Huik

Eesti Arstide Liit (EAL) ei nõustu rahandusminister Sven Sesteri hinnanguga, et ravikindlustuse parandamiseks tuleks keskenduda olemasoleva ravikindlustuse reformimisele ja tervishoiusüsteemi tõhusamaks muutmisele. 

«EAL on seisukohal, et situatsioonis, kus Eesti tervishoid on jätkuvalt üks efektiivsemaid Euroopas, ei ole status quo korral võimalik leida sisemisi reserve efektiivsuse tõstmiseks,» ütles EALi president Lembi Aug portaalile Med24. «Rahandusminister korduvalt mainib struktuursete reformide vajadust, kuid see kuulub otseselt otsustajate pädevusse,» märkis Aug.

«Kui rahastamismudelit ei muudeta, tuleks ministeeriumil, haigekassal ja valitsusel kokku leppida, mida ja kui palju inimesed olemasoleva raha eest saavad ning sellest järjekindlalt üldsust teavitada, et tervishoiutöötajad oma igapäevatöös ei peaks pidevalt olema patsientide ootuste ja reaalsete võimaluste erinevusest tingitud pahameele objektiks,» lisas ta.

Augi sõnul nõustub EAL küll rahandusministeeriumiga, et olukorda aitaks leevendada tühivisiitide arvu vähendamine (inimesel on arstivisiidi aeg, kuid ta jätab vastuvõtule ilmumata), kuid on seisukohal e-teenused olukorda lahendada ei aita, sest need vajavad täiendavat aega ja personali.

Tagasi üles