Haigekassa juht muretsemiseks põhjust ei näe

FOTO: Haigekassa

Kuigi haigekassa eelarve on esimese poolaastaga 33 miljoni euroga miinuses, kinnitab haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross, et kõik on normaalne. Samas möönab ta, et tulevikus võib arsti juurde pääsemine muutuda keerulisemaks.

Tellijale

«Riikliku ravikindlustuse finantspositsioon on lähiaastatel piisavalt tugev,» ütles Ross. Eelnevatel aastatel sotsiaalmaksuna kogutud, kuid ravikindlustuses kasutamata reservi on 114 miljonit eurot.

See on planeeritud puhver kulutuste katmiseks neil eelarveaastatel, mil kindlustushüvitiste tagamine eeldab prognoositust enam. «Jaotamata tulem on piisav, et katta tulude ja kulude võimalikke iga-aastaseid kõikumisi,» sõnas Ross. Kokku on haigekassal varusid koos riskireservi ja reservkapitaliga ligi 200 miljonit eurot.