Sisuturundus

Raviteenuste kasutamisel on omaosalus reguleeritud

Haiglatasust on vabastatud erakorralise meditsiini patsiendid, lapseootel naised ja alla kahe aastased lapsed. FOTO: PantherMedia

Ravikindlustust omavad inimesed saavad suure osa pakutavatest raviteenustest minimaalse omaosalustasu eest või hoopis tasuta, sest Eesti Haigekassa hüvitab kulud täies ulatuses. Sageli arvavad inimesed, et kõik meditsiiniga seotud kulud katab nende ravikindlustus. Millal võib patsiendilt visiiditasu küsida ja millal mitte, on sätestatud ravikindlustusseaduses.

Sotsiaalmaksust laekuv ravikindlustuse osa (13%) annab haigekassale võimaluse sõlmida raviteenuste ja terviseuuringute osutamiseks lepinguid, liites kõik saadavad erinevad teenused paketiks, mida haigekassa hüvitab. Seega saavad ravikindlustatud inimesed kasutada raviteenuseid haigekassa lepingupartnerite juures soodushinnaga ehk makstes ainult omaosalustasu. Haigekassa hüvitab kindlustatutele kõik teenused, mis on toodud tervishoiuteenuste loetelus. Need, kellel ravikindlustust ei ole, peavad tasuma oma ravikulud ise, välja arvatud seadusega sätestatud erandolukordades.

Omaosalusmäärad on arvestatud selliselt, et nad oleksid samal võrreldaval tasemel teiste riikidega ja inimene ei peaks kulutama tervishoiule rohkem kui teistes riikides.

Omaosalust kasutatakse patsiendi vastutuse tagamiseks. Muuhulgas on üheks eesmärgiks vähendada ravikindlustuse rahakulusid, kui patsient ei kasuta temale väljakirjutatud ravimeid.

Perearsti külastus

Perearsti või -õe vastuvõtul ei pea kindlustatud isik visiiditasu maksma. See tähendab, et perearsti või -õe vastuvõtul käimine on ravikindlustatud inimesele täielikult hüvitatud teenuseks. Juhul kui patsient ei teata 24-tunnise etteteatamise ajaga oma mittetulemisest eriarsti vastuvõtule, on raviasutusel õigus rakendada kahekordset visiiditasu järgmisel visiidil. Tervishoiuteenust osutav raviasutus otsustab ise, kas rakendab juba 2008. aastast kehtivat seadusesätet, sest otsest kohustust selleks pole. Õigeaegselt tühistatud visiidiaeg annab võimaluse teistele patsientidele arsti juurde pääseda ja aitab vähendada patsientide ooteaegu.

Foto: FOTO: PantherMedia

Samamoodi on ravikindlustusega isikutele tasuta diagnostilised uuringud, raviprotseduurid ja operatsioonid ning terviseedendustegevused, näiteks vähiennetusdiagnostika.

Haigekassa hüvitab ka meditsiiniseadmed, milleks võivad olla glükomeetrilised testribad, operatsiooniaegselt või -järgselt paigaldatavad meditsiiniseadmed. Täpne loetelu on ära toodud haigekassa meditsiiniseadmete lehel.

Lisaks saavad kindlustatud ajutise töövõimetuse ajal hüvitist, mille eesmärk on kompenseerida haigestumise, lapse sünni või muul põhjusel töölt eemalviibimise korral saamata jäänud töötasu. Neile kehtib ka soodustatud hindadega ravimite soetamine. Soodusravimite nimekirjaga saab tutvuda haigekassa kodulehel.

Erinevalt vastuvõtust perearsti kabinetis, mis on patsiendile tasuta, on perearstil õigus küsida visiiditasu koduvisiiti tehes. Arstil võib küsida viis eurot – olenemata sellest, mitme patsiendi tervist ta hindab. Koduvisiit on tasuta rasedatele ja alla kaheaastastele lastele.

Samasugune viie euro suurune visiiditasu tuleb maksta erakorralise meditsiini osakonda pöördunud patsientidel. Erandina on tasust vabastatud alla kaheaastased lapsed ja lapseootel naised.

Ravikindlustuseta inimesed peavad perearsti külastades ise tasuma visiiditasu ning neile osutatud teenuste eest perearstikeskuses kehtiva hinnakirja alusel.

Soodusravimid

Ravimite omaosalus 2016. aastal

  • 50% soodustusega väljakirjutatud retsepti korral 3,19 eurot
  • 75% (90%) soodustusega väljakirjutatud retsept – 1,27 eurot
  • 100% soodustusega väljakirjutatud retsept – 1,27 eurot

Juhul kui ravimi piirhind või kokkuleppehind on jaehinnast madalam, tuleb patsiendil lisaks omaosalusele tasuda piirhinda või kokkuleppehinda ületav osa.


Eriarstiabi

Eriarsti poole pöördumiseks väljastab perearst patsiendile saatekirja. Saatekirja nõue ei kehti ainult seaduses sätestatud haigusjuhtumite korral, milleks on trauma, silmahaigus, naha- või suguhaigus või kui osutatakse günekoloogilist või psühhiaatrilist abi. Patsiendil on õigus endale valida sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses. Soovituslik on külastada neid teenuseosutajaid, kellel on haigekassaga sõlmitud leping. Vastasel juhul tuleb inimesel oma ravikulud ise katta.

Näiteks hambaravikabinet, mil pole Eesti Haigekassaga sõlmitud laste hambaraviteenuse lepingut, ei saa võimaldada alla 19-aastastele tasuta ravi.

Haigekassa lepingupartnerid on ära toodud haigekassa kodulehel, kus on näha ravijärjekordade pikkused ning on võimalik registreerida end vastuvõtule sinna, kus on kõige lühem järjekord.

Eriarsti visiiditasu on viis eurot ja seda on haigekassa lepingulistel partneritel õigus küsida. Visiiditasu ei või küsida, kui vältimatule haigla eriarstiabile (näiteks trauma puhul) järgneb vahetult haiglaravi või kui inimese on eriarsti juurde suunanud sama raviasutuse teine tervishoiutöötaja või teise raviasutuse sama eriala arst.

Visiiditasu kohta vormistatakse patsiendile arve. Kui arve jääb patsiendil tasumata, võib raviasutus võlgniku andmed edastada inkassofirmale. Kuigi omavalitsustel pole kohustust visiiditasu maksmisel patsiente toetada, teeb osa neist seda siiski. Kui suures osas toetust eraldatakse ja kellele, otsustab kohalik omavalitsus ise.


Ambulatoorne ravi

Haiglas viibimise eest tuleb patsiendil tasuda omaosalust esimest päevast alates. Voodipäevatasu on raviasutusel õigus küsida 2,5 eurot päevas kuni kümne päeva eest ühe haigusjuhtumi korral, seega mitte üle 25 euro ühe haiglasoleku kohta. Erandi moodustavad need patsiendid, kes on intensiivravil või raseduse ja sünnitusega seotud haiglaravil ning alaealiste haiglaravi. Neilt ei või voodipäevatasu nõuda. Iseseisva statsionaarse õendusabi (endine hooldusravi) korral on voodipäevatasu 9,2 eurot päevas. Suuremat haiglatasu võib nõuda siis, kui patsient kasutab erimugavustega palatit, mille tingimused on paremad määrusega nõutust, näiteks sünnituse korral perepalatid. Eraldi ei tule haigel maksta protseduuride või vajalike ravimite eest, need on juba arvestatud päevahinna sisse. Juhul, kui raviasutusel puudub haigekassaga leping antud erialal või patsiendile osutatav teenus ei ole haigekassa terviseteenuste loetelus, võib haigla inimeselt ravi eest tasu küsida. Need patsiendid, kellel pole kehtivat ravikindlustust, maksavad teenuse eest vastavalt haigla hinnakirjale.

Tagasi üles
Back