Vaata, mis hinnaga teenivad meedikud oma palga välja

Paljud meedikud teevad lisavahetusi.

FOTO: SCANPIX

Eesti meedikute keskmine sissetulek näib paljudele tavainimestele üsna kõrge, kuid tihti ei teata, et selle summa väljateenimiseks tuleb teha üksjagu ületunde.

Eestis kogub infot meedikute palkade kohta tervise arengu instituut ning viimane põhjalikum ülevaade on 2015. aasta kohta.

Tervishoiutöötajate ja riigi keskmine kuupalk aastatel 2011−2015 (eurot)

*Allikas: Statistikaamet

FOTO: Anna Prokofjeva

Täistööajaga töötavate arstide keskmine kuupalk koos kõigi lisatasudega oli 2015. aasta märtsis 2250 eurot. Selle teenimiseks töötati keskmiselt 185 tundi ehk siis 9 tundi  normtöötundidest rohkem.

Sarnaselt eelnevate aastatega oli kõige kõrgem kuupalk haiglates töötavatel arstidel – 2533 eurot. See on keskmisest arstide kogukuupalgast 12,6 protsenti kõrgem. Selle teenimiseks töötati keskmiselt 191 tundi. See on arstide keskmisest töötundide arvust kuus tundi rohkem ja normtundidest 15 tundi rohkem.

Täistööajaga töötavate arstide keskmine kuupalk märts 2015 (eurot)

*Allikas: Statistikaamet

FOTO: Anna Prokofjeva

Kiirabis töötavate arstide kogukuupalk oli 2337 eurot. Selle teenimiseks tehti ka teistest enam töötunde – keskmiselt 207 tundi. Madalaim kogukuupalk oli ambulatoorsetes taastusraviasutustes, neile järgnesid perearstiabiasutused, kus arstide kogukuupalk oli keskmiselt 1797 eurot.

Täis- ja osaajaga töötavate arstide põhi- ja kogutunnipalk, 2011–2015 (eurot)

FOTO: Anna Prokofjeva

Arstide töötasust moodustavad lisatasud keskmiselt viiendiku. Lisatasude osatähtsus kuupalgas on kõige suurem haiglas töötavatel arstidel, moodustades rohkem kui neljandiku. Kõige vähem lisatasu saavad ambulatoorsetes taastusraviasutustes ja muudes asutustes töötavad arstid.

Kehtiva palgakokkuleppe kohaselt on arstide tunnipalga alammäär 2015. aasta algusest  üheksa eurot. 2015. aastal oli alla alammäära tasustatud 561 arsti ametikohta, mis moodustas ligi 16 protsenti kõigist arsti ametikohtadest.

Perearstiabiasutustes on võrreldes teiste asutustega küll üks madalaimaid palku, kuid maksu- ja tolliameti andmetel on perearstiabiasutused ühed suurimad FIE-tulu saajad tervishoiuteenust osutavate asutuste lõikes.

Õdede palk

Täistööajaga töötanud õendustöötajate keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega 2015. aasta märtsikuus oli 1140 eurot, selle teenimiseks töötati keskmiselt 184 tundi. Lisatasud moodustavad õendustöötajate kuupalgast 15 protsenti.

Täistööajaga töötavate õendustöötajate keskmine kuupalk

 * Allikas: Statistikaamet

FOTO: Anna Prokofjeva

Kõige kõrgemat tasu said õendustöötajad iseseisvates kiirabiasutustes, kus töötavad õed  teenisid 31 protsenti keskmisest õendustöötajate kuupalgast rohkem. Neil oli ka keskmiselt enim töötunde, 1492 euro teenimiseks töötati keskmiselt 206 tundi. Õendustöötajate keskmist töötundide arvu ületab see 22 tunni võrra.

Täis- ja osaajaga töötavate õendustöötajate põhi- ja kogutunnipalk, märts 2011–2015 (eurot)

FOTO: Anna Prokofjeva

Kehtiva palgakokkuleppe kohaselt on õendustöötajate tunnipalga alammäär 2015. aasta algusest viis eurot tunnis. 2015. aastal oli alla alammäära tasustatud 602 õendustöötaja ametikohta. See moodustas 7,8 protsenti kõigist õendustöötajate ametikohtadest.

Täistööajaga töötavate õendustöötajate keskmine kuupalk  märts 2015 (eurot).

 * Allikas: Statistikaamet

FOTO: Anna Prokofjeva

Balti riikide meedikute sissetulekud

Viimane suurem uuring kolme Balti riigi meedikute sissetulekute kohta põhineb 2014. aasta andmetel.

Balti riikide meedikute sissetulekud. Allikas: tervise arengu instituut

FOTO: Anna Prokofjeva

Populaarne

Tagasi üles