Narkootikumide lähteainete hulka lisati kaks ainet

Kloroefedriini ja kloropseudoefedriini on kasutatud ELis lähteainetena metamfetamiini ebaseaduslikul valmistamisel.

FOTO: Panther Media/Scanpix

ELi teatajas avaldati komisjoni delegeeritud määrus, millega lisati narkootikumide lähteainete I kategooriasse ained kloroefedriin ja kloropseudoefedriin.

Määrus kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas Eestis ning jõustub 21.09.2016, kirjutab ravimiamet oma kodulehel.

Alates 2013. aastast on kloroefedriini ja kloropseudoefedriini ELis mitmel korral kasutatud lähteainetena metamfetamiini ebaseaduslikul valmistamisel. Metamfetamiin on sõltuvusstekitav ning tugevatoimeline narkootikum, mille tootmise ja levitamisega on sageli seotud kuritegelikud ühendused.

Euroopa Liidu liikmesriikides teadaolevalt kloroefedriinil ja kloropseudoefedriinil oluline seaduslik kasutusala puudub. Kloroefedriini ja kloropseudoefedriini narkootikumide lähteainete I kategooriasse lisamise eesmärgiks on metamfetamiini ebaseadusliku tootmise tõkestamine Euroopas.

I kategooria narkootikumide lähteainetele kohalduvad ranged kontrolli- ja järelevalvemeetmed. Alates 21.09.2016 on kloroefedriini ja kloropseudoefedriini omamiseks, turuleviimiseks, impordiks, ekspordiks või vahendustegevuseks vajalik taotleda Ravimiametilt narkootikumide lähteainete käitlemise tegevusluba. Täpsem info narkootikumide lähteainete ja nende käitlemise nõuete kohta on leitav siit.