Postimees uurib: milline on olukord Eesti sünnitusmajades tegelikult
Jaga oma kogemust!

FOTO: SCANPIX

Uue ilmakodaniku sünd on iga pere jaoks erakordne sündmus. Ükskõik kui hoolsasti on tulevase ilmakodaniku vanemad selleks valmistunud, ei pruugi alati kõik minna ootuspäraselt ning loodetud kaunist elamust võib varjutama jääda mõni ebemeeldiv kogemus.

Hea lugeja, Postimehe terviseportaal soovib sinu kaasabil teha ülevaate, kuidas Eesti sünnitusmajades suhtutakse sünnitajatesse. Kui sa soovid meid sünnitusmajade hindamisel aidata, siis palun vasta sellele küsimustikule. Vastajate andmeid ei avalikustata.

Küsimustiku täitmiseks kerige hiirega allapoole.

Populaarne

Tagasi üles