Värske statistika: Eesti arstide ja õdede seast leiab mehi harva

Enamike meditsiiniliste probleemide lahendamisega tegelevad peamiselt naised.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Tervise arengu instituudi täna avaldatud statistikast selgub, et Eestis on arstide arv kasvanud kaks protsenti, kuid mehi leiab arstide ja õdede seast harva.

2015. aastal töötas Eestis üle 23 000 tervishoiutöötaja, kes täitsid 21 530 täistööajale taandatud ametikohta. Töötavaid arste oli 4502, hambaarste 1239 ja õdesid 7906. 2014. aastaga võrreldes on tervishoiutöötajate arv kasvanud neli protsenti, nii arstide kui hambaarstide arv kaks protsenti ja õdede arv viis protsenti. Arstide puhul on aastaga kõige enam juurde tulnud erialase spetsialiseerumiseta arsti tööd tegevaid inimesi. 1000 elaniku kohta oli meil 2015. aastal kolm arsti ja kuus õe täidetud ametikohta.

Tervishoiuvaldkonnas töötavad enamasti naised – vaid 11 protsenti kõigist töötajatest olid mehed. Arstidest moodustasid mehed veerandi, sealhulgas arst-residentidest 27 protsenti. Õdede hulgas on mehi veidi üle kahe protsendi.

Arstide keskmine vanus oli 51, hambaarstidel 47 ja õdedel 45 aastat. Naised on üldiselt vanemad kui mehed. Naised, kes töötavad arstina olid oma meeskolleegidest keskmiselt aasta võrra vanemad. Need üksikud mehed, kes töötavad õdedena, olid oma naiskolleegidest märksa nooremad: õdedena töötavate meeste keskmine vanus oli 36 ja naistel 45 aastat.

Suure, 250 ja enama töötajate arvuga tervishoiuteenuse osutajaid oli 2015. aastal alla kahe protsendi. Ligi 40 protsenti tervishoiuteenuse osutajatest ühe kuni kahe tervishoiutöötajaga, 39 protsendil juhtudest oli tervishoiutöötajad kolm kuni üheksa, pea kümnel protsendil asutustest oli 10–19 töötajat ja 11 protsenti moodustasid asutused, kus tervishoiutöötajaid oli 20 või rohkem.