Kaksikuid ootavad naised otsivad võimalust teha poolaborti

Viljakusravi saanud naisted saavad sageli mitmikuid.

FOTO: SCANPIX

Viimasel ajal on ühe Norra haigla poole pöördunud mitu viljakusravi saanud ja kaksikute ootel naist, kes soovivad ühest lootest loobuda. Norras on see lubatud.

«Siiani oleme saanud kaheksa taotlust välismaalastelt loodete hulka vähendada. Kõik taotlused on tagasi lükatud,» rääkis Norra Trondheimi  Olavi haigla arst Torbjørn Eggebø väljaandele Vårt Land. Seda intervjuud vahendab Local.

Eggebø sõnul on taotlusi laekunud Taanist, Rootsist, Itaaliast , Saksamaalt ja Iirimaalt ning tagasilükkamise põhjuseks on asjaolu, et naised ei ela alaliselt Norras. Haigla hakkas taotlusi saama pärast Norra otsust, et välismaalastest naised, kes ootavad kaksikuid, võivad ühest lootest loobuda isegi juhul, kui see on täiesti terve.

Seda lubades peeti silmas Taani ja Rootsi kodanikke, kuna nende kodumaal on loodete eemaldamine keelatud. «Kõigil naistel, ükskõik kas nad on Norra kodanikud või välismaalased, kes alaliselt elavad Norras, on samasugune õigus loodet eemaldada või aborti teha,» ütles Norra terviseameti juht Torunn Janbu mullu oktoobris. Kuigi St. Olavi haigla on seni välismaalaste taotlused tagasi lükanud, pole neil tegelikult õigust inimese elukoha andmeid kontrollida. See on tekitanud Norras muret võimaliku aborditurismi tekke kohta.

Välismaalaste huvi tulla Norrasse sai alguse kohaliku justiitsministeeriumi õigusosakonna abordiseaduse tõlgendusest. Kuigi seadus otsesõnu seda ei sätesta, leiti seadust analüüsides, et mitmikraseduse puhul puudub õiguslik alus keelduda loote eemaldamisest, isegi kui see on terve.