Suurbritannias suri ravivea tõttu vähemalt 12 last

Enamik laste ravivigadest tingitud tervisekahjustusi tekkis valede ravimite või eksliku diagnoosi tõttu.

FOTO: Sergejs Rahunoks / Panther Media / Scanpix

Värskest uuringust selgub, et Inglismaal ja Walesis on kaheksa aasta jooksul raviviga maksnud elu vähemalt 12 lapsele ning üle kolme korra rohkem lapsi on seetõttu saanud raske tervisekahjustuse.

Kokku sai Inglismaal ja Walesis meedikute ja apteekrite vigade tõttu 2005. aasta jaanuarist 2013. aasta detsembrini kahjustada 658 last, kellest 41 sai tõsise tervisekahjustuse, kirjutab ajakiri PLOS Medicine.

Uuringu autorid vaatasid läbi alla 18-aastaste laste kohta esmatasandi raviasutuses koostatud aruanded ja avastasid, et ohutusega oli probleeme olnud 2191 korral. Kuna sellistest juhtumitest alati teada ei anta, siis kahtlustavad töö autorid, et neid võib olla veelgi rohkem. Esmatasandi raviasutuste hulka loeti eelkõige perearstipraksised ja apteegid.

Kõige sagedasem viga oli vale ravimi väljakirjutamine, mida tehti 32 protsendil kõigist juhtudest. Sellele järgnes 23 protsendiga vale diagnoosi panemine. Mõni probleem oli ka pigem süstemaatiline kui kindla inimesega seotud.

Kõige sagedamini langesid ravivigade ohvriks lapsed, kes vajasid arstiabi astma või mõne teise hingamisteede haiguse tõttu. Selliseid haigusi oli 18 protsendil lastest, kelle ravi ei õnnestunud nii, nagu vaja. Järgnesid traumad (13 protsenti), täpsustamata sümptomid, näiteks palavik (13 protsenti) ning seedetrakti ja suguelundite haigused (12 protsenti).

Uurimistöö autorite sõnul saaks paljusid ravivigu vältida, kui muuta apteekide ravimite väljastamise süsteemid turavlisemaks ning laste haiguste diagnoosimine paremaks ja kiiremaks. Võimaldada tuleks nende hinnangul ka laste ravile võtmine töövälisel ajal. Samuti oleks vaja pakkuda paremaid võimalusi nii lapsevanematele ja arstidele kui ka meedikute omavaheliseks suhtlemiseks, et vältida juba tehtud ravivigade kordumist.