Pooled Eesti inimesed peavad oma tervist heaks

FOTO: SCANPIX

Eurostati uuring näitab, et ligi pooled Eesti elanikud hindavad oma tervist heaks või väga heaks.

2008. aasta andmete põhjal annavad mehed oma tervisele optimistlikuma hinnangu – neist 57 protsenti peab oma tervist heaks või väga heaks. Naiste seas arvab sama 52,8 protsenti.

31,1 protsenti naisi ja 29,8 protsenti mehi hindab oma tervislikku seisundit rahuldavaks. Halva või väga halva tervisega on enda arvates 16 protsenti naisi ja 13,2 protsenti mehi.