Vene teadlased paljastavad: pikema näpuga mehed võivad tõesti rikkamaks saada

Mida pikem on meeste sõrmusesõrm võrreldes nimetissõrmega, seda edukamad on nad majanduslikus mõttes.

FOTO: Josep M Suria / Panther Media / Scanpix

Hiljutisest Venemaal tehtud uuringust selgub, et ema kehas olev testosterooni tase võib mõjutada seda, kui rikas laps hilisemas elus on.

Venemaa kõrgema majanduskooli teadlased uurisid ajakirjas Economics and Human Biology avaldatud uuringus, kuidas on omavahel seotud testosterooni tase emaüsas, inimese näppude pikkus ja tema võime edaspidises elus raha teenida, vahendab Mail Online.

Teadlased uurisid 2000 meest ja naist, kes olid vanuses 25–60 aastat. Kõigepealt mõõtsid nad katsealuste nimetissõrme ja sõrmusesõrme pikkuse vahet ja seejärel küsisid nad küsimusi majandusliku olukorra kohta.

Selgus, et mida pikem on meeste sõrmusesõrm võrreldes nimetissõrmega, seda edukamad on nad majanduslikus mõttes. Naiste puhul kehtis aga vastupidine seos: mida väiksem oli kahe sõrme pikkuse vahe, seda rohkem raha naised teenisid. Seos kehtis isegi siis, kui analüüsis arvestati sugu, vanust, haridustaset, ametikohta ja majandussektorit, kus uuringus osalenud töötasid.

Varasemad uuringud on näidanud, et mida suurema koguse testosterooniga loode emaüsas kokku puutub, seda lühem on nende nimetissõrm võrreldes sõrmusesõrmega. Teadlased on varem ka väitnud, et sõrmusesõrmest pikema nimetissõrmega inimesed ei ole spordis tavaliselt kuigi head, kuid paremad verbaalset mälu proovile panevate ülesannete lahendamises. Seevastu lühema nimetissõrmega inimesed ei ole nii kartlikud ning neil on ka paremad kehalised võimed ja parem ruumitaju.

Suurt beebile emaüsas mõjuvat testosteroonikogust on seostatud ka meestel sagemini esinevate haigustega nagu aktiivsus-tähelepanuhäire, Tourette’i sündroom ja autism. Seevastu madalat testosteroonitaset seostatakse naistel sagemini esinevate haigustega, nagu ärevushäire ja depressioon. Inimesed, kelle nimetissõrm ja sõrmusesõrm on sama pikad, on aga tõenäolisemalt truud, samas kui pikema sõrmusesõrmega inimesed petavad partnerid tõenäolisemalt.

Kui uuringu tulemused tõepoolest paika peavad, siis võib see tähendada, et rikkaks tõepoolest sünnitakse, sest selleks vajalikud omadused kujunevad suuresti välja juba emaüsas.

Teadlased rõhutavad siiski, et hormoonide ja sõrmede pikkuse järgi ei saa inimese iseloomule ja võimetele põhjapanevaid hinnanguid anda. Küll aga võib sõrmede pikkus anda vihjeid selle kohta, kes missugustes eluvaldkondades edukam on.

Populaarne

Tagasi üles