Lugeja küsib: mida söödetakse kanadele, et munakollane oleks ilusat värvi?

Munakollase värv sõltub muu hulgas kanadele antavast toidust.

FOTO: Ildi Papp / Panther Media / Scanpix

«Olen kuulnud, et poemunad on seest eriti ilusad kollased seetõttu, et kanadele söödetakse aineid, mis munakollase värvi muudavad. Kas see vastab tõele? Kui jah, siis kas need ained võivad tervist kahjustada ja kas neid pannakse ka ökomunade sisse?» küsib lugeja.

Vastab maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna loomatervise büroo peaspetsialist Eda Ernes.

Loomade söödas on lubatud kasutada värvaineid, mis loomadele söötmise korral annavad loomse päritoluga toidule värvuse.

Näiteks on Euroopa komisjoni määrusega 2015/1486 antud luba kantaksantiini kasutamiseks munakanade söödas. Euroopa toiduohutusameti  hinnangu kohaselt ei avalda kantaksantiin söödas kasutamisel kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale.

Mahepõllumajanduslike loomade söötmiseks tuleb kasutada mahesööta. Erinevalt muust söödast ei ole kõiki söödalisandeid, muuhulgas värvaineid mahesöödas kasutada lubatud.