Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinik sai suure tunnustuse osaliseks

Artur Klett

FOTO: Peeter Langovits

Möödunud aasta detsembris jõudis lõpule üle-euroopalise referentshaiglate koostöövõrgustiku loomise protsess, mille tulemusena akrediteeris Euroopa komisjon Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) silmakliiniku üle-euroopalise haruldaste haiguste võrgustiku täieõiguslikuks liikmeks.

Haruldaste haiguste võrgustik ehk täpsemini Euroopa referentsvõrgustik (European Reference Networks) loodi Euroopa komisjoni ettepanekul ja eestvedamisel pea kolm aastat tagasi, et aidata ja toetada neid inimesi, kes võitlevad tavapärasest keerulisemate haigustega. Patsiendid, kelle meditsiiniline seisund nõuab spetsiifilisi teadmisi või ressursse, saavad selle võrgustiku kaudu parema juurdepääsu diagnoosimisele ja ravile. Samuti hoolitsetakse selle eest, et saadav teenus oleks kvaliteetne, kättesaadav ja kulutõhus. Võrgustikud on ette nähtud katma erinevaid haruldaste haigustega seotud meditsiinivaldkondi, kus eksperte on vähe.

Läinud aasta lõpus sai suure tunnustuse osaliseks ka Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinik, kes Euroopa Liidu liikmesriikide nõukogu konsensusliku otsusena sai samuti Euroopa referentsvõrgustike liikmeks haruldaste silmahaiguste valdkonnas. Ida-Tallinna keskhaigla silmakliiniku juhataja dr Artur Kleti sõnul on säärane tunnustus süsteemse ja pikaajalise töö tulemus. «Veerandsaja aasta jooksul on sellesse protsessi olnud kaasatud kogu kliiniku kollektiiv. Meil on olemas pikaajalised kogemused haruldaste silmahaiguste ravis ja diagnostikas, oleme olnud 24 aastat Balti silmaonkoloogia keskus, oleme tunnustatud Euroopa oftalmoloogianõukogu (EBO) akrediteeringuga silmakliinikuna, mis annab meile õpetava kliiniku staatuse ning õiguse koolitada Euroopa oftalmoloogia eriala spetsialiste,» rääkis Klett.

Haruldaste haiguste võrgustikku kuulumine on silmakliiniku juhataja sõnul kasulik nii meditsiinitöötajatele kui ka patsientidele. «Arstidel on tänu võrgustikku kuulumisele oluliselt lihtsam juurdepääs kaasaegsetele diagnostika- ja ravivõimalustele ning see on omakorda kasuks patsientidele, kes saavad keskuste ja arstide omavahelise koostöö abil kõrgeima kvaliteediga ravi,» selgitas ta.

Ajalehe ilmumise hetkeks kuulub loodud haruldaste haiguste võrgustikku 23 asutust üle Euroopa, nende hulgas Eestist lisaks ITK silmakliinikule ka Tartu Ülikooli kliinikum, kes osaleb haruldaste luuhaiguste ja endokrinoloogiliste haiguste võrgustikes. Võrgustikes on kindel ning kontrollitud ring konkreetsete erialade parimaid ekspertkeskuseid, kus on võimalik saada ekspertide nõu ja abi ning vajadusel saata sinna ka oma patsient.

Euroopa Liidu direktiivist lähtuvalt peaksid Euroopa referentsvõrgustike liikmed vastama järgmistele kriteeriumitele: omama teadmisi ja kogemusi, et diagnoosida, jälgida ja käsitleda haruldasi haigusi, toetudes tõenduspõhisele praktikale; järgima multidistsiplinaarset lähenemist; pakkuma kõrgetasemelisi eriteadmisi ja olema võimelised koostama tõenduspõhiseid praktikale toetuvaid ravijuhiseid, rakendama tulemusnäitajaid ja kvaliteedikontrolli; andma oma panuse teadustöösse; korraldama õppe- ja koolitustööd; tegema tihedat koostööd teiste pädevate keskuste ja võrgustikega nii riiklikul kui ka rahvusvahelised tasandil.

Ka ITK naistekliinikule anti 2016. aastal Euroopa sünnitusabi ja günekoloogia nõukogu akrediteerimise tulemusel sertifikaat, mis tunnustab meie naistekliinikut rahvusvahelise konkurentsivõime ja kõrge kvaliteediga õppebaasina.

Populaarne