Valitsusliit soovib apteegibusse ja asendusperearste

Raamatukogubuss meil juba on. Valitsusliit kaalub ka apteegibussi loomist.

FOTO: Peeter Langovits

Lähiaastatel võib saada ravimeid osta apteegibussist või e-apteegist, perearstidele luuakse lisatasusüsteem ning nendele lisaks saavad elanikud endale asendusperearstid, selgub valitsusliidu tegevusprogrammist.

«Tervishoiuteenuse tagamiseks kõikjal Eestis loome erasektoriga koostöös asendusperearstide süsteemi, mis tagaks perearsti olemasolu igale elanikule ka siis, kui oma perearst puhkab või tekib muu ettenägematu takistus teenuse osutamiseks raskesti ligipääsetavates paikades,» seisab koalitsiooni programmi peatükis «Terve Eesti». Sellega soovib valitsusliit tagada, et igaüks saaks ise endale valida sobiva tervishoiuteenuse.

Perearstitöö kvaliteedi parandamiseks toetatakse lisatasusüsteemi rakendamist, mis võimaldab perearstidel palgata lisaõde. Nii saaks valitsusliidu hinnangul tõhustada perearstide tegevust haiguste ennetamisel ja krooniliste haigete jälgimisel.

Samuti tahetakse parandada ravimite kättesaadavust. Selleks tugevdatakse riigi võimet pidada läbirääkimisi ravimite hinna kujundamisel ja järelevalve teostamisel.

«Kaalume apteegibussi teenuse sisseseadmist ning digiretsepti süsteemi loodud eelduste ärakasutamiseks seadustame ravimite ostmise võimaluse traditsioonilise apteegi osana toimiva e-apteegi kaudu,» lubab valitsusliit.

Tippkokad tervislikku toitumist propageerima

Samuti jätkab valitsus elanike tervisekäitumise parandamist, haarates muuhulgas tippkokki tervisliku toitumise propageerimisse: «Eesti tippkokki kaasates julgustame Eesti inimesi juba lasteaiast ja koolist alates tervislikult toituma, kasutama toidu valmistamisel kodumaiseid ja mahetoidu tooraineid ning tõstma üldist toitumiskultuuri,» seisab valitsusliidu programmis.

Suurendada lubatakse ka korrapäraste tervisekontrollide mahtu nii lastele kui täiskasvanutele ning tervisejälgimis- ja sõelumisprogrammide läbiviimist.

Patsientide teadlikkuse tõstmiseks peab valitsusliit õigeks, et patsiendiga seotud ravijuhu maksumus oleks patsiendile nähtav riigiportaali kaudu.

Tallinna lubatakse rajada laste vaimse tervise keskus. Eakatele lubatakse tagada paremad hooldusravi ja koduõenduse võimalused ning igasse maakonda rajada kaasaegsed hooldusravikeskused.

Tagasi üles