Ravimitootjate liit taunis ravimifirma MSD skandaalse koolituse korraldust

RS-viirus avastati 1956. aastal.

FOTO: SCANPIX

Ravimitootjate liidu eetikakomitee analüüsis võimalikku heade turundustavade rikkumist ravimifirma MSD poolt läbiviidud koolitusel 1.aprillil ning leidis, et firma rikkus eetilisi norme.

Eetikakomitee tutvus MSD (Merck Sharpe&Dohme) poolt esitatud materjalidega ning analüüsis koolitust lähtudes liidu heade turundustavade koodeksist. Komitee taunis eetilisest aspektist lähtuvalt meelelahutuse kasutamist koolitusel.

Meelelahutuse kasutamine koolitusüritusel ei ole liidu koodeksi punkti 9.4 järgi lubatud ja on seetõttu heakskiidetud heade turundustavade eetiliste normide rikkumine. Samas märkis eetikakomitee, et toimunud koolituse sisuline pool – ettekannete ülesehitus, sisuline põhjendatus – olid asjakohased ja tasakaalustatud.

Selleks, et meelelahutuse pakkumise keeld oleks üheselt mõistetavam ja laieneks ka neile ravimitootjatele, kes ravimitootjate liidu heade turundustavade koodeksiga liitunud ei ole, teeb liit ettepaneku seadusandjale ravimiseaduse muutmiseks nii, et meelehautuse pakkumine ei oleks lubatud ka seaduse kohaselt.

Ravimitootjate liit peab oluliseks uue ja teadusliku informatsiooni edasiandmist meditsiinitöötajatele tasakaalustatud moel, mis võimaldab arstil teha ravimi valik lähtuvalt patsiendi vajadustest. Teabe jagamisel tuleb lähtuda kehtivast eetikakoodeksist.

1. aprillil korraldas ravimifirma MSD günekoloogidele koolituse sildi all meelelahutusürituse, millel tehti ohtralt ja otsest reklaami MSD rasestumisvastasele tootele Nuvaring. Lisaks ettekannetele pakuti enam kui sajale kohale tulnud arstile külluslikult süüa ja juua. Äripäeva ajakirjaniku tehtud videost on selgelt näha, kuidas näiteks üks ürituselt lahkuv arst ütleb otse kaamerasse, et mingisugust reklaami seal ei tehtud või kuidas teine tohter nimetab toimunud «koolitust» teadusürituseks.

Ravimiamet alustas ravimifirma MSD suhtes väärteomenetluse.

Populaarne

Tagasi üles