Ületunnid tõstavad südame rütmihäire riski

Ületöö võib tuua väsimuse.

FOTO: Panther Media / Scanpix / Wavebreakmedia ltd

Nädalas 55 tundi või enam töö juures veetvatel inimestel on umbes 40 protsenti suurem risk kodade virvendusarütmiasse haigestumiseks võrreldes nendega, kes töötavad 35–40 tundi nädalas.

Sellised tulemused saadi enam kui 85 000 patsiendi andmete uurimisel keskmisel kümne aasta jooksul, kirjutab Med24.

Kaheksas Euroopa riigis läbi viidud kohortuuringute käigus saadud andmete analüüsis leiti, et töötundide ja kodade virvendusarütmiasse haigestumise vahel võib esineda doosist sõltuv risk, kuid statistiliselt oluline erinevus leiti ainult nendel, kes töötavad kõige rohkem.

Mingi südame-veresoonkonnahaigus oli uuringu algul diagnoositud vähem kui 1 protsendil ja ükskõik millisel uuringu hetkel või jälgimisperioodi vältel vaid 2,4 protsendil.

Suur töötundide arv nädalas on kodade virvendusarütmia tekkimise iseseisev riskitegur ka pärast andmete kohandamist uuritavate vanuse, soo, suitsetamise, füüsilise aktiivsuse ja alkoholi tarvitamise suhtes.

Loe pikemalt Med24st.