TAI: Ainult pooled kutsutavatest tulevad emakakaela- ja rinnavähi sõeluuringule

Rinnavähk tuleks avastada võimalikult varakult.

FOTO: Tomas Anderson / Panther Media / Scanpix

Eelmisel aastal tegi rinnavähi sõeluuringu läbi vaid pooled naistest, kes olid Tervise Arengu Instituudi andmete järgi sõeluurigule kutsutavate nimekirjas.

Eelmisel aastal tegi rinnavähi uuringu läbi 56,3 protsenti naistest, kes Tervise Arengu Instituudi andmetel kuulusid sõeluuringule kutsutavate hulka.

Emakakaelavähi sõeluuringul osalemise protsent oli kutsutavate seas veelgi madalam – vaid 45,9 protsenti, selgus täna TAI tervisestatistika ja -uuringu andmebaasis avaldatud andmetest.

Eestis kutsutakse 50–62 aasta vanuseid naisi rinnavähi sõeluuringule iga kahe aasta järel. Seda juhul, kui neil ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja nad ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul.

2016. aastal oli registri andmetel rinnavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi 55 700. Neist käis aasta jooksul sõeluuringul ehk tehti mammograafia uuring 31 372 naisele, mis moodustas 56,3 protsendil kutsutavatest.

Esmaseid kutseid saadeti jaanuarist oktoobrini, novembris ja detsembris saadeti korduskutsed ja kui naine oli enne planeeritavat kutse saatmist juba uuringul käinud, siis kutset ei saadetud. Kutset ei saadetud ka sel juhul, kui inimese postiaadressi andmed rahvastikuregistris olid puudulikud.

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse Eestis 30–55-aastaseid naisi iga viie aasta järel juhul kui neil ei ole eelneva viie aasta jooksul diagnoositud emakakaelavähki.

Vähi sõeluuringute registri andmetel oli eelmine aasta emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi 56 334. Aasta jooksul käis sõeluuringul ehk tehti PAP-test 25 860 naisele.

Uuringul käiad moodustasid 45,9 protsenti sihtrühmast. Kutse saadeti 44 872 naisele, mis hõlmas 79,7 protsenti planeeritud kutsutavatest.