Meditsiiniline pädevus kaotatakse haigekassa nõukogust

Perearstid ei ole rahul, et nende ettepanekut kuulda ei võetud.

FOTO: Caro / Thomas Ruffel

Olenemata Eesti Perearstide Seltsi pöördumisest Jüri Ratasele, mis tegi ettepaneku lisada haigekassa nõukokku ka perearstide esindaja, otsustati arstlik pädevus tervishoiuküsimuste arutelust välja jätta. 

Eesti Perearstide Seltsi teeb murelikuks eelnõu, mis vähendab Eesti Haigekassa nõukogu liikmete arvu ning jätaks nõukogust välja meditsiinivaldkonnaga sisuliselt kursis inimesed.

Augusti lõpus tegi Eesti Perearstide Selts (EPS) peaminister Jüri Ratasele pöördumise, ettepanekuga lisada Eesti Haigekassa nõukogu liikmete hulka ka perearstide esindaja. «Pöördumise põhjuseks oli seltsi mure, et kõikide Eesti inimeste tervist puudutavate otsuste tegemise juures ei küsita nõu perearstidelt, kelle silmade läbi oleks esindatud laiem patsientide vaade. Nüüd soovitakse arstlik pädevus tervishoiuküsimuste aruteludest üldse välja jätta,» selgitas EPSi juht Diana Ingerainen.

Nõukogus sündinud otsused puudutavad nii meie igapäevaseid terviseküsimusi kui ka tervishoiu kättesaadavust tulevikus. «On mõeldamatu, et selleks puuduvad arstikogemused ning meditsiiniteadmised,» kinnitas Ingerainen.

«Lahendust nähakse nõukogu juurde moodustatud komisjonides, kuid senine kogemus näitab, et poliitikud ei võta ekspertarvamusi sageli kuulda ja otsus ei pruugi sündida rahva tervise huvides,» lisas ta.