Ülevaade: milliseid muudatusi on uuel aastal tervise valdkonnas oodata?

jaga E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

Haigekassa

FOTO: Ronalds Stikans / Panthermedia / Scanpix

Tulevast aastast suurendatakse haigekassa tulu ning muutub mitme olulise hüvitise, näiteks täiendava ravimihüvitise ja proteesihüvitise kord.

Tulevast aastast suurendatakse valitsuse otsusega haigekassa tulu. Riigieelarvest arvestatakse haigekassa eelarvesse seitse protsenti keskmisest vanaduspensionist, mida on prognoositud kokku ligi 91 miljonit. Täiendavalt lisandub haigekassa eelarvesse sotsiaalministeeriumi eelarvest mittekindlustatud isikute kiirabiteenuste jaoks 4,6 miljonit eurot.

Haigekassa annab ülevaate, millised olulised teenused või hüvitised lisanduvad või muutuvad 2018. aastal.

Kehaväline viljastamine

Tulevast aastast rahastatakse kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüosiirdamise teenuseid ning ravimeid täielikult haigekassa kaudu. Varem tasus nende eest sotsiaalministeerium. Lisaks kaotatakse ravimite täiendava kompenseerimise taotlemine, et teha vajalikud ravimid kohe sajaprotsendilise soodusmääraga apteegist kättesaadavaks.

Inimese jaoks tähendab see, et:

  • Enam ei pea eraldi taotlema nende ravimite hüvitamist. Soodustus arvestatakse ravimi ostmise hetkel apteegis.
  • Apteegis tuleb tasuda vaid retseptitasu, mis on alates jaanuarist 2,5 eurot, ja soodusravimi maksimumhinda ületav osa juhul, kui ravim on kallim kui haigekassa soodustuse nimekirjas.
  • Lisainfot eri ravimite ja kehavälise viljastamise kohta tuleb küsida oma raviarstilt.

Kiirabi

Haigekassa tasub alates 2018. aastast ka kiirabiteenuste eest. Järgnevatel aastatel töötatakse välja lepingud kiirabibrigaadi pidaja ja haigekassa vahel. Uuendatakse ka teenuste kirjeldust ja vaadatakse üle hinnad. Kiirabi on jätkuvalt tagatud kõikidele Eestis viibivatele inimestele, ka ravikindlustamata inimestele.

Vastumürgid

Haigekassale jääb edaspidi antidootide ehk vastumürkide nimestiku koordineerimine ning varude hankimine ja koostöös terviseametiga logistika korraldamine.

Tuleval aastal töötatakse välja regulatsioonid, mis rakenduvad 2019. aastast koos vaktsiinide, HIVi ja tuberkuloosi ravimitega. Vajalikud ravimid on ka edaspidi tagatud nii kindlustatud kui ka ravikindlustamata inimestele.

Perearstide asendustasu

Seni maksis tasu terviseamet, alates 2018. aastast tasub asendusteenuse eest haigekassa. Asendusteenuse pakkujatele midagi ei muutu. 2018. aasta jooksul vaadatakse üle teenuse sisu ja tasumistingimused tervishoiuteenuste loetellu lisamiseks.

Perearsti vaates ei muutu samuti midagi, talle laekub vajalik tasu nii, nagu varasema korra järgi. Kindlustatut muudatus ei mõjuta.

Täiendav ravimihüvitis

Jaanuarist hakkab kehtima täiendav soodustus suurte ravimikuludega inimestele. Uuest aastast saavad täiendavat ravimihüvitist kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptide eest kalendriaastas vähemalt sada eurot (siiani sai seda alates 300-eurosest aastasest kulust).

100–300-eurose kulu puhul hakkab inimene saab üle 100 eurot ületavast summast hüvitist 50 protsenti. Näiteks kui kulutada 110 eurot aastas, saab viis eurot; kui kulutada 250 eurot aastas, saab 75 eurot.  

300 eurost suurema kulu puhul lisandub veel hüvitis 90 protsenti. Näiteks aastas kulub 500 eurot, saab hüvitist 280 eurot (s.o 50 protsenti 100 euro ja 300 euro vahest + 90 protsenti 200-st, mis ületab 300 eurot).

Ka täiendav ravimihüvitise kasutamine muutub inimese jaoks sarnaselt proteesihüvitisega automaatseks: selle saab koos tavapärase ravimisoodustusega (50, 75 või 90 protsenti ravimist) juba apteegis ostuhetkel ja eraldi avaldust pole tarvis esitada.

HIVi ja aidsi ravikonsiiliumi töö toetamine

HIVi ja aidsi ravikonsiilium toetab kõiki Eesti ravikeskuseid, mis väljastavad HIVi antiretroviirusravimeid, mis hävitavad HI-viirust ning on selle ravi aluseks. Konsiiliumi kuuluvad eksperdid analüüsivad haigusjuhte, nõustavad HIVi nakatumise leviku piiramise tegevusi, tagavad ühtse ravikvaliteedi üle Eesti, sealhulgas ravijuhendite järgimise.

Meremeeste ööpäevaringse eesti- ja ingliskeelse meditsiinilise kaugkonsultatsiooni võimaluse tagamine laeval

Eestis registreeritud laevade omanikud peavad tagama meditsiinilise kaugkonsultatsiooni võimaluse laeval kõigile laevaperede liikmetele. Tegu on tervishoiuteenusega, mida hakkab alates järgmisest aastast rahastama haigekassa.

Riikliku siirdamisasutuse ülesannete täitmise tagamine

Siirdamiskeskus tegutseb TÜ kliinikumi juures ning seni on kliinikumile tasunud riikliku siirdamisasutuse ülesannete eest sotsiaalministeerium, alates 2020. aastast liigub ülesanne haigekassale.

2018. aastast vaadatakse üle siirdamiskeskusega seotud kulu ning lisatakse see 2020. aastaks tervishoiuteenuste loetellu. Patsiendi vaates ei muutu midagi, partneritele ei muutu samuti keskuse töökorraldus ega tasumise kord. Tasumise uus kord töötatakse välja lähiaastatel ja sellest teavitatakse partnereid 2019. aastal.

Ravimite müügiloahoidjad

Ravimitootjatel on alates jaanuarist riigiga suhtlemiseks enamikul juhtudel üks kontakt, milleks on haigekassa. Taotlused ravimite kandmiseks soodusravimite loetellu, ettepanekud hinnalepete sõlmimiseks või muutmiseks tuleb edaspidi esitada haigekassale.

Tagasi üles