Teadmiste kaasajastamine aitab õdede puudust leevendada

Täienduskoolitus aitab õdede puudust tervishoius vähendada.

FOTO: Graig Robinson/Panthermedia

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koolis läbis juba kolmas grupp projektipõhise kursuse, mis valmistas õendussektoris pikemat aega mitte töötanud õdesid tagasi tööturule siirdumiseks.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis juba kolmandat korda läbi viidud projekti raames sooritasid õe teooria- ja praktikaeksami kõik 25 projektis osalenut, mille alusel kantakse nad tervishoiutöötajate registrisse, mis annab õiguse õena tööle asuda.

Projekt «Õed tagasi tervishoidu» on teoreetiline ja praktiline koolitus, mis annab võimaluse tööturule tagasi tuua õed, kes ei ole tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ja ei tööta õena. 

«Tänaseks on kolme aasta jooksul projekti «Õed tagasi tervishoidu» kaudu oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi kaasajastanud 70 õde. Need on õed, kes on sel moel lisandunud kõrgkoolide õe õppe lõpetanutele ning aitavad leevendada tervishoiusektoris õdede puudust,» ütles kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp. Tema sõnul on õpe ennast nende aastatega õigustanud ja huvi kursuse vastu igal aastal suurenenud. 

Õpe, mahus 30 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti, toimus septembrist detsembrini ja õppeajal maksti osalejatele stipendiumi. Eesti keelest erineva emakeelega õppijatele pakuti vajaduspõhist riigikeele täiendusõpet. Koolitust viisid läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud.