Uuring: toimetulekuks varjatakse veganlust arstide eest

Toidud, kust veganid saavad valku.

FOTO: Panther Media/Scanpix/Olga Sergeeva

Eesti Vegan Seltsi uuringust selgus, et veganid kasutavad toimetulekustrateegiana veganluse varjamist arstide eest või arstide vältimist ning see võib tekitada olukorra, kus oluline info jääb edastamata ja inimese probleemid diagnoosimata. 

Seltsi sõnul oli uuringu eesmärkideks kaardistada veganite kogemusi Eesti meditsiinisüsteemis ja kokkupuutel arstide ja teiste tervishoiutöötajatega ning selgitada, millised on veganite ootused Eesti meditsiinisüsteemile.

Uuring tehti Google Formsi keskkonnas, kus vastajatel oli võimalus endale sobiva detailsusastmega kirjeldada veganina arsti juures käimise kogemusi. Uuringus osales 110 inimest.

Kirjeldati nii positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi, kuid domineerima jäid seltsi sõnul pigem viimased, mida kirjeldati üksikasjalikumalt.

Positiivsete kogemustena toodi välja tervishoiutöötajate mõistvat ja toetavat suhtumist veganlusse. Kõrgelt hinnati arste, kes näitasid üles teadlikkust vegantoitumisest ning jagasid veganitele sobivaid nõuandeid. Valdavalt positiivseteks peeti ka selliseid arstide reaktsioone, mis ei olnud veganlust hukka mõistvad ega hinnanguid andvad, seejuures ka arstide vaikimist ning kommentaaride puudumist veganluse kohta.

Negatiivseteks peeti kogemusi, kus oli kogetud arstide teadmatust, halvakspanu ja skeptilist suhtumist veganlusse, kõigi terviseprobleemide seostamist veganlusega, müütide ja valeinfo jagamist veganluse kohta, terviseprobleemide tekkimisega hirmutamist, isegi juhul kui patsiendi tervisenäitajad olid korras, veganitele mittesobivate nõuannete jagamist. Uuringus osalejad olid kogenud raskusi veganina haiglas viibimisega, kus vaatamata eelnevale teavitamisele ei olnud võimalik saada vegantoitu ja/või kogeti haiglapersonali negatiivset suhtumist nende veganlusse.

Negatiivsete kogemustega toimetulekuks ning nende ennetamiseks kasutati järgmisi strateegiaid:

  • veganlusest mitterääkimine või selle varjamine vähemalt osa arstide eest;
  • (pere)arsti vahetamine ja veganlust aktsepteeriva arsti otsimine;
  • arstide külastamise vähendamine või arstide vältimine ning muude ravivõimaluste otsimine.

Uuringuga saab põhjalikult tutvuda siin.