Lugeja küsib: kuidas selgitada tööandjale, et töötajatel on oht kokkupuuteks kemikaalidega?

jaga E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

FOTO: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

«Töötan ettevõttes, kus valmistatakse mööblit ja mõni tööülesanne näeb ette kemikaalide kasutamist. Kemikaalide kasutamise kohad on varustatud kohtäratõmbega, kuid töökoht ei asu eraldatud ruumis. Kuigi kohtäratõmme töötab, ei välista see kemikaalide levikut teistele töökohtadele. Kontakt kemikaalidega võib halvasti mõjuda läheduses olevate töötajate tervisele. Neile ei ole väljastatud ka isikukaitsevahendeid. Kas on võimalik seaduse või määruse kaudu juhtida tööandja tähelepanu sellele, kuidas saaks välistada kemikaalide levikut?» küsis lugeja tööinspektsioonilt.

Vastab tööinspektsiooni töötervishoiu tööinspektor Kaja Niinlaup:

Õigusakt, mis kohustab tagama töötajatele ohutus ja tervislikud töötingimused on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, mille §4 lg 3 näeb ette, et kui tööprotsessiga kaasneb ohtliku suitsu, tolmu, gaasi, auru või vedeliku eraldumine koguses, mis võib töötaja tervist kahjustada, tuleb vältida heitme levikut töökeskkonda, tagada selle eemaldamine tekkekohast ja muutmine kahjutuks. Sama seaduse § 12 lg 1 kohaselt tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.

Ka teil on võimalus teha tööandjale ettepanekuid, kuidas tööd korraldada nii, et see võimalikult vähe häiriks normaalset töötegemist. Tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12 lg 5 on tööandja ja töötajad kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd. Selleks konsulteerib tööandja eelnevalt töötajate, töökeskkonnavoliniku või töötajate usaldusisikuga kõigis töökeskkonnaga seotud küsimustes, mis puudutavad töökeskkonna parandamise abinõude kavandamist, esmaabi andmise, päästetööde tegemise ja töötajate evakueerimise eest vastutavate töötajate määramist, töötervishoiu ja tööohutuse alase väljaõppe kavandamist ja korraldamist ning uue tehnoloogia ja töövahendite valikut ja rakendamist. Tööandja arvestab võimaluse korral tehtud ettepanekuid ning kaasab töötajad kavandatu elluviimisesse.

Tagasi üles