Ravimiamet hoiatab: sotsiaalmeediast ega eraisikult ära ravimit osta

Erinevad ravimid.

FOTO: /Caters News Agency/Scanpix

Amet paneb südamele, et ravimite müük internetis eraisikute poolt ei ole lubatud, samuti on keelatud müüa või tasuta ära anda isiklikke ravimijääke. 

Ravimeid võivad käidelda (hulgi- või jaemüüa või muul viisil tasuta või tasu eest üle anda) üksnes ravimite käitlemise tegevusloa omajad, kirjutab ravimiamet sotsiaalmeedias. Ravimite hulgimüügiga, sealhulgas sisseveoga võivad tegeleda vaid ravimite hulgimüügi tegevusloa omajad. Jaemüük on lubatud üksnes apteegis ja ka tegevusloaga veebiapteegis.

Ravim on igasugune aine või ainete kombinatsioon, mis on mõeldud haiguse või haigussümptomi vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks inimesel või loomal. Kui ei ole selge, kas toode on ravim või mitte, tuleb pöörduda ravimiameti poole, kuna neil on selle üle õigus otsustada.

Internetis tegevusloata isikute poolt pakutavate ravimite puhul ei ole teada ravimi päritolu, tarneahel ega kvaliteet. Ravim võib olla valesti säilitatud, aegunud või võltsitud, sisaldada eluohtlikke aineid või nende kombinatsioone, toimeaine võib üldse puududa. Retseptiravim on määratud konkreetsele isikule vastavalt tema haigusseisundile ja kaasuvatele tervisenäitajatele. Teise isiku ravimite kasutamine võib lõppeda tõsise tervisekahjustusega.

Ravimite ebaseadusliku turustamise korral võib ravimiamet või politsei- ja piirivalveamet esitada kuriteoteate prokuratuurile. Majandustegevuse eest valdkonnas, mille kohta kehtib erikeeld, samuti tegevusloata tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba, litsents, registreering või ettevõtte tunnustamine on nõutav, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.