Seaduseelnõu kohustaks suure nimistuga perearste abiarsti värbama

Perearst

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Sotsiaalministeeriumis valminud seaduse eelnõu kohaselt tuleb perearstidel, kelle nimistu on suurem kui 2000 patsienti, tööle võtta abiarst.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt on eelnõu eesmärk tagada üldarstiabi parem kvaliteet ning perearsti nimistut puudutavate sätete senisest selgem sõnastus.

Määruse kohaselt on perearsti nimistu suurus 1200–2000 patsienti. Tavapraktikas on tekkinud olukord, kus 23 protsendil perearstidest on nimistus rohkem patsiente kui 2000. Selliseid nimistuid oli 2010. aasta neljandas kvartalis 188. Enim üle 2000 isikuga nimistuid on Harjumaal (67), Tartumaal (29), Ida-Virumaal (25), Pärnumaal (14) ja Järvamaal (10).

Niisugune olukord on eelnõu koostajate andmetel tekkinud mitmel põhjusel. Teatud Eesti omavalitsuste haldusterritooriumil on raske leida perearsti ja seetõttu peab perearst teenindama suuremat hulka patsiente kui kehtiva määrusega lubatud.

Üle 2000 patsiendi on ka nimistutes, mis asuvad omavalitsuse haldusterritooriumil, kus elanikkond kasvab, ja nimistutes, kus perearst osutab väga kvaliteetset tervishoiuteenust ning seetõttu soovivad paljud patsiendid just sinna nimistusse registreeruda.

Seetõttu on võrreldes kehtiva regulatsiooniga lubatud ka nimistud, mille suurus on 2001–2400 patsienti, tingimusel, et nimistut teenindab lisaks nimistut omavale perearstile niinimetatud abiarst.

Tulenevalt geograafilistest iseärasustest on Eestis selliseid piirkondi, kus perearsti nimistusse kuulub vähem kui 1200 isikut.

Eesti Haigekassa andmetel oli 2010. aasta lõpul 67 vähem kui 1200 isikuga nimistut, neist 31 olid vähem kui 1000 isikuga nimistud.

Sellest tulenevalt on seadusesse lisatud säte, et maavanemal on lubatud kooskõlastatult Eesti Haigekassaga moodustada nimistu piirsuuruse alammäärast väiksem nimistu, kui see on vajalik perearsti teeninduspiirkonda kuuluva kohaliku omavalitsusüksuse alaliste elanike arvust või teeninduspiirkonna eripärast lähtuvalt.

Seadus on plaanis jõustada 2012. aasta 1. jaanuaril.

Populaarne

Tagasi üles