Riik hakkab kiiremini otsustama, milliseid ravimeid saaks haigekassa hüvitada

Erinevad ravimid.

FOTO: /Caters News Agency/Scanpix

Valitsus kiitis heaks tervishoiuteenuste rahastamise aluseks oleva määruse, millega täpsustatakse teenuste rahastamise kriteeriume ning menetlusprotsessi. Muudatuse eesmärk on kiirendada uute raviviiside ja ravimite jõudmist haigekassa rahastatavate teenuste hulka.

Kui seni on haigekassa esitanud ettepanekud rahastatavate teenuste loetelu muutmiseks kord aastas, siis edaspidi saab loetelu täiendada vajadusel ka sagedamini, teatas sotsiaalministeerium. Lisaks tekib võimalus menetleda taotlust uuesti, kui taotleja esitab ravimeetodi efektiivsuse või kulutõhususe kohta täiendavaid andmeid.

«Haigekassa rahastatavate teenuste ja ravimite loetelud täienevad iga-aastaselt vastavalt ravivõimaluste laienemisele ja haigekassa rahalistele võimalustele. Samas tuleb elus ette olukordi, kus abivajajal on vajalikku ravi või ravimit vaja kiiremini kui senine menetlusprotsess on seda võimaldanud ja bürokraatia ei tohiks siin saada takistuseks,» nentis tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Seepärast loodetakse muudatusega kiirendada ja lihtsustada uute ravi- ja diagnostikaviiside ning ravimite jõudmist haigekassa rahastatavate teenuste loetellu. Menetlusprotsess saab edaspidi olema paindlikum ning otsuste tegemine inimestele arusaadavam.

Määrusega kaasajastatakse haigekassa rahastavate tervishoiuteenuste rahastamiskriteeriume, taotluste hindamistingimusi ning kirjeldatakse senisest selgemalt taotluste menetlemise protsessi. Otsuste tegemisel võetakse aluseks tervishoiuteenuse meditsiiniline efektiivsus, kulutõhusus, abivajajate arv ja kooskõla riigi tervishoiupoliitika ning haigekassa rahaliste võimalustega.

Lisaks luuakse haigekassa juurde nõuandev komisjon, mille ülesanne on teha haigekassa juhatusele ettepanekuid tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks. 13-liikmelisse komisjoni hakkavad kuuluma sotsiaalministeeriumi, Eesti haiglate liidu, Eesti perearstide seltsi, Eesti õdede liidu, Eesti puuetega inimeste koja, Tartu Ülikooli, terviseameti ja haigekassa esindajad ning ministeeriumi koosseisuvälised erialanõunikud.

Määrus jõustub üldises korras. Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni esimene koosolek toimub juuli lõpus.