Ministeerium: HIV-alane õpe muutub põhjalikumaks

FOTO: SCANPIX

Haridus- ja teadusministeeriumi kinnitusel sisaldab ka praegune koolilaste õppekava seksuaalkasvatust koos HIV- ja aidsialase teabega, kuid lähiaastatel hakatakse neid teemasid koolis veelgi põhjalikumalt käsitlema.


Eesti tuntuim aidsiennetaja Nelli Kalikova ütles möödunud reedel Tarbija24.ee'le antud intervjuus, et riiklikul tasandil on ennetustöö suurimaks puudujäägiks see, et koolinoored ei saa spetsiifilist HIV-alast haridust.

Kalikova väitis, et vastavad õppekavad ei ole veel valmis ja praegune tervisekasvatus on väga puudulik.

Ministeeriumi vastusest antud väidetele selgub, et riiklikus õppekavas on seksuaalkasvatus esindatud nii õppekava üldosas kui ka erinevates ainekavades (inimeseõpetus, bioloogia, ühiskonnaõpetus).

Sugulisel teel levivaid haigusi ning sealhulgas ka aidsi käsitletakse ministeeriumi teatel inimeseõpetuse II kooliastmes ning viiruste ja immuunsüsteemi temaatikat bioloogia III kooliastmes ja gümnaasiumis.

Uimastite kohta saavad koolinoored teada nii inimeseõpetuse II ja III kooliastmes kui ka gümnaasiumi perekonnaõpetuse raames.

«Riikliku õppekava täitmine on koolile kohustuslik ning seetõttu pole mõeldav, et koolis ei käsitletaks teemasid, mis õppekavas on kajastatud,» teatas ministeerium.

Järgmise aasta lõpuks peaks aga valmima uus riiklik õppekava, mis keskendub HIV- ja aidsitemaatikale senisest põhjalikumalt. «Riikliku õppekava uues lähteülesandes on esile tõstetud vajadus pöörata tähelepanu aidsi ennetamisele,» märkis ministeerium.

Uus õppekava peaks rakenduma 2010./2011. õppeaastal.

Üheks üldharidust toetavaks tegevuseks seksuaalkasvatuslikule õppele on ministeeriumi teatel ka aktiivsete noorte osalus ennetustegevustes. Kuna probleem on tõsine, kavandab ministeerium veelgi lisategevusi, et HIV ennetustöö paremini noorteni jõuaks.

«Kevadel analüüsisime koos HIV ennetustööd tegevate partneritega seni tehtut ning ühiselt leiti, et õppekava toetavat teavitustööd ja seksuaalkasvatust on võimalik korraldada mitmekesisemalt ja noortepäraselt. Praegusel hetkel käivad läbirääkimised, et täpsustada lisategevuste sisu ja kindlustada neile ka rahastamine,» märkis ministeerium.

Varem samal teemal: Eesti koolilapsed teavad HIVst üha vähem