Terviseamet peatas alternatiivset vähiravi pakkunud ettevõtte tegevuse

Varjase sõnul on aga palju ka neid ettevõtteid, kes enda tegevusest inimesi ettevaatlikumalt informeerivad.

FOTO: Sebastian Duda / PantherMedia / Sebastian Duda

Terviseamet algatas juulis menetluse ettevõtte suhtes, kes pakkus raha eest tõendamata mõjuga nii-nimetatud energoinformatsioonilist onkoloogilist ravi, reklaamides oma tegevust ka ühe ajalehe  kaudu.

Terviseamet hoiatab alternatiivsete ravimeetodite eelistamisest tulevate riskide eest peale seda, kui väidetavat vähiravi pakkunud ettevõtte tegevus peatati. 

Kuigi ettevõttel oli olemas tegevusluba füsiaatria ja taastusraviga tegelemiseks, ei tohtinud teenusepakkuja vähivastast ravi osutada. «Sellist ravimeetodit nagu energoinformatsiooniline ravi tõenduspõhine tervishoid ei tunne, samuti polnud neil onkoloogilise ravi osutamiseks vajalikku tegevusluba, nende kasutatud seade ei olnud registreeritud meditsiiniseadmena ning polnud läbinud vajalikke prekliinilisi ega kliinilisi uuringuid. Tõendamata võtete ja kontrollimata seadmete kasutamine võib lõppeda  väga halvasti,» ütles terviseameti järelevalveosakonna vaneminspektor Juta Varjas. 

Varjase sõnul on aga palju ka neid ettevõtteid, kes enda tegevusest inimesi ettevaatlikumalt informeerivad. «Seetõttu palume inimestel meid loata tervishoiuteenuse osutamisest või kahtlastest  meditsiiniseadmest koheselt teavitada. Õigeaegne sekkumine võib säästa kellegi elu.»

Kuigi tänaseks on ettevõte terviseameti sekkumise tõttu sellise teenuse osutamise lõpetanud, soovitab terviseamet inimestel kahtluse tekkimisel alati kontrollida, kas teenusepakkujal on olemas vajalik tegevusluba just konkreetse teenuse osutamiseks, kas teenust osutav inimene on kantud tervishoiutöötajate registrisse ning kas reklaamitava seadme puhul ikka on tegemist registreeritud ja kontrollitud meditsiiniseadmega.

Registreerimata ehk teisisõnu testimata ja hindamata meditsiiniseadme raviomadused pole leidnud tõestust, halvemal juhul võib seade olla ka otseselt ohtlik inimese tervisele. Terviseprobleemide tekkimisel tuleb pöörduda oma perearsti poole, nii kergete kui tõsiste tervisemurede korral tuleb alati eelistada tõenduspõhist ravi.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.